Merve Kuntoğlu

Genç Müslümanlar Blog Yazarı

7 Maddede Komşularıma Nasıl Tebliğ Yapabilirim?

7 Maddede “Komşularıma Nasıl Tebliğ Yapabilirim?” Hz. Peygamber (a.s) “Cebrail komşuluk hakkından o kadar bahsetti ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim” der. Modern zamanlar ve kentsel dönüşüm felaketi mahalle kültürünü, komşuluğu fazlasıyla zedelemişse de hepimiz için komşunun ...

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.