• Geç Olmadan Davran! Ocak 23, 2014

    Rebî b. Hayseme, evinin içine bir mezar kazdırmıştı. Kalbinde katılık hissettiğinde hemen oraya girip uzanır ve bir saat kadar durduktan sonra çıkarak şu ayeti okurdu: “Nihayet o müşriklerden birine ölüm geldiği vakit ‘Rabbim! Beni dünyaya geri çevir ki terk ettiğim ...

    Devamı...

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.