Hadis Defteri

(Sayfa sürekli güncellenecektir.)

 

Küçükken gittiğim bir ders halkasında hocamız her hafta bir hadis getirmemizi ister ve derse başlamadan önce her birimizden bu hadisleri sesli bir şekilde dinlerdi. Bulduğumuz hadisleri ayrı bir not defterine yazarak saklamamızı tavsiye ederdi. Okunulan hadisler arasında haftanın hadisini seçerek o hadisi bulan kişiye tahtaya yazmasını söyler ve diğer öğrencilerde o kişinin bulduğu hadisi defterlerine yazarlardı. Açıkçası dersle alakalı en hoşumuza giden şey renkli kalemlerle yazdığımız bu hadis defterimizdi.. Seneler sonra bu uygulama ile aklımda bir çok hadisin kaldığını fark ettim. Not defterimi hala arada bir okur ve bir çok hadisi tekrar ederim.

Şuan haftalık ilgilendiğim öğrencilerle birlikte bu uygulamayı yapmaya başladık. Seviyeleri biraz daha düşük olduğu için hadisleri her hafta ben seçiyorum. Daha çok onlara uygun, problemlerine cevap olabilecek nitelikte olan veya o hafta işleyeceğimiz konuya uygun hadisleri seçmeye çalışıyorum. Hadis üzerinde 15 dakikalık kısa bir konuşma ile de hadisten kendimize neler çıkarabileceğimizi konuşuyoruz.

İstifade etmek isteyen kardeşlerimiz için hadisleri burada da paylaşacağım inşallah. Günlük olmasa da her hafta sayfa güncellenecektir. Hadis okumaları yapan kardeşlerimizde böyle bir not defteri tutup önemli gördüğü hadisleri bizlerle paylaşabilirler. Hadisleri internetten kopyala-yapıştır şeklinde değilde direk kaynak kitaplardan yazıyorum. Faydalı olması temennisi ile…

Editör

1- Müminlerin emiri Ömer (r.a) dedi ki: Rasulullah (s.a.v)’den şöyle işittim: “Muhakkak ki yapılan işler niyetlere göredir. Şüphesiz, herkese niyetinin karşılığı vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulune ise, hicreti gerçekten Allah ve Rasulünedir. Kim de, elde edeceği bir dünyalık veya evlenmek istediği bir kadın için hicret etmişse, onun hicreti de uğrunda hicret ettiği şey içindir.”

(Buhari, İman 41, – Muslim, İmaret 155 – Ebu Davud, Talak 11)

2- Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” (Ebû Dâvûd, Müslim)

3- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kişi sevdiği kimseyle beraberdir. Hayır ve şer kazandığı her şey kişinin kendisinindir.” (Ebû Dâvûd, Müslim)

4- Ebû Hureyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse sizden herbiriniz, kimleri dost edindiğine iyi baksın.” (Ebû Dâvûd)

5- Rasulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Şüphesiz ki insanların kıyamet günü amellerinden hesaba çekileceği ilk şey; Namazdır.” (Ebu Davud, 864)

6- Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayetle; Rasulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor;
“Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi müslümanlığının güzelliğindendir.”
(Tirmizi, Zühd 11 – İbn Mace Fiten 12)

7- Muaz ibn Cebel (r.a) Allah Rasulünün şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Nerede olursan ol Allah’tan kork. Yaptığın her kötülüğün peşinden onu silecek (giderecek) bir iyilikte bulun ve insanlara karşı güzel ahlak ile muamele et.” (Tirmizi, Darimi)

8- Ebu Mes’ud Bedri (r.a) diyor ki: Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kim bir iyiliğe öncülük ederse ona, o iyiliği yapanın sevabına eşit sevab verilir.” (Ebu Davud)

9- Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kim ilim için bir yola girerse Allah o sayede ona cennete ulaşacağı bir yolu açar.” (Ebu Davud, Tirmizi)

10- Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Ey Abdullah b. Kays! Sana cennet hazinelerinden bir hazineyi işaret edeyim mi? “Evet ya Rasulullah” dedim. Şöyle buyurdu: “La havle vela kuvvete illa billah (Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır). de” (Buhari, 11/213, Muslim, 4/2076)

11- Ebu Hureyre (r.a.)’dan rivayete göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hasedden kaçının. Çünkü o ateşin odunu veya kuru otu yiyip tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.” (Ebu Davud, Edeb 52)

12- Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah bir kulu sevdiği zaman onu
dünyadan korur, tıpkı birinizin hastasını sudan ve zararlı şeylerden
koruduğu gibi.” (Tirmizi)
13- Temim ed-Darî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Din nasihattır’ buyurdu. Biz, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

− Kimin için nasihattır? dedik. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Allah için, Kitabı için, Rasulü için, Müslümanların imamları ve onların geneli için’ buyurdu.”
(Müslim İman 95/55, Ebu Davud 4944, Tirmizi 1990)

14- İbn Abbas (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Kim devamlı olarak işlediği günahların affedilmesini dilerse (istiğfar) Allah onun için her sıkıntılı durumdan kurtuluş nasip eder. Onu her üzüntüden feraha kavuşturur ve rızkını hiç ummaduğı yerden sağlar.”
(Ebu Davud, 1518)

15- Ebu Hureyre (r.a) rivayet ediyor: Rasulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sevdiğini ölçülü sev, bir gün gelir sevmediğin biri olabilir. Sevmediğinide ölçülü olarak sevme, bir gün gelir sevmediğin biri olan dostun olabilir.” (Tirmizi, 138)

16- Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayetle, Rasulullah (s.a.v) “Biriniz namazda son teşehhüdü bitirdiğinde dört şeyden Allah’a sığınsın; Cehennem azabından, kabir azabından, ölüm ve hayat imtihanında, Mesih deccal fitnesinden” buyurdu. ( Müslim, Zikir 50, 52, Nesâî, sehv 64, cenâiz 115; İbn Mâce, ikâ­me 26)

17- Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayetle, Rasulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Kıyamet ve dehşetinden korkan kimse geceden yol alır, geceleri nafile ibadetlere ağırlık verir. Bu şekilde hareket edende amacına ulaşır. Dikkat edin Allah’ın vereceği şey pahalı ve yüksektir. İyi bilinizki Allah’ın vereceği Cennettir.”
(Tirmizi, Kıyamet 18)

18- Rasulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Üzerinize öyle bir zaman gelecek ki, o gün helalinden üç kuruş ya da kendisine ülfet edilecek bir kardeş yahut kendisiyle amel edilen bir sünnetten daha değerli hiçbir şey olamaz.
(Taberânî, 88; İbnu Asâkir, 13/31; Ebu Nuaym, Hilye, 4/370)