Davet - Tebliğ

İslâm’ı özetleyen bir Ayet ve bir Hadis

Soran birisi için İslâm’ı özetleyen bir Ayet ve bir Hadis


Esselamu aleykum ve rahmetullah…

Erkek kardeşim! Kız kardeşim! Gayrimüslim birisi sana “Sizin dininiz neye çağırıyor” diye sorduğunda, ona kısa ve öz, tam ve kapsamlı bir cevap verebilirsin. Nasıl?

Ona İslâm’ı temsil eden iki metin oku. Biri Nebi’nin Sünnetinden:

O kişiye, Nebi –sallâllahu aleyhi ve sellem-in Veda Haccında îrad ettiği, Sahih-i Buhari ve Müslim’de geçen hutbesini oku. Seneler önce Müslüman olan İngiliz gazeteci Yvonne Ridley söyle demiştir: “2 dakikada İslam hakkında bilmek istediğiniz her şey Veda Hutbesinde var.”

Bazen gayrimüslim iken sonradan Müslüman olanlar, bu dinde, Müslüman olarak doğan bizlerin göremediği güzellikleri görüyorlar. İşte bu Sünnetten olan metindi.
Kur’an’dan olana gelince; üzerinde daha fazla durmak için bundan ilk söz etmemiştik.

Soruyu sorana En’am Suresinin şu üç muazzam ayetini oku (151-153) ve sen de ayetleri etraflıca düşün, biz de şimdi bu ayetlerin, İslâm’ın öğretilerini en güzel ibarelerle nasıl bir araya getirdiğini görebilmen için sana okuyacağız:

Allah-u Teâlâ buyuruyor ki:

“De ki: “Gelin, size Rabbinizin neyi yasakladığını anlatayım: Ondan başka şeylere asla ilahlık yakıştırmayın; anne babanıza iyilik yapın (ve onlara karşı saygısızlıkta bulunmayın); ve çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin; (çünkü) sizin de onların da rızıklarını sağlayacak olan biziz; açık veya gizli hiçbir utanç verici fiil işlemeyin ve adalet(i ifa etmek) dışında Allahın kutsal saydığı insan hayatına kıymayın: Allah bunu size emretti ki aklınızı kullanabilesiniz ve rüşd yaşına erişmeden önce yetimin mal varlığına -onun iyiliği için olmadıkça- dokunmayın”. (Bütün alış verişlerinizde) ölçü ve tartıya tam olarak, adaletle uyun; (Biz) hiçbir insana taşıyabileceğinden daha fazla yük yüklemeyiz ve bir görüş belirttiğinizde, yakın akrabanıza (karşı) olsa da, adil olun. Allaha karşı taahhütlerinize (daima) riayet edin: bunu Allah size emretti ki ders alabilesiniz. Ve (bilin ki bu, dosdoğru Bana yönelen bir yoldur: Öyleyse bunu izleyin ve diğer yollardan gitmeyin ki sizi Onun yolundan saptırmasınlar. Allah (bütün) bunları size emretti ki Ona karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız.”

Bu muazzam ayetler sureyi her okuyuşumda durdurur beni.

İslam’ı tam anlamıyla bilmeyen birine bu ayetleri okurken hayal et kendini. Her türlü şerri nehy eden ve her türlü hayra çağıran, fıtrata uygun olan Rabbinin kelâmıyla nasıl iftihâr edeceğini bir hayal et.

«Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım» O, sizin “Rabbiniz”. Yaratıcınız, rızık vereniniz, sizi öldürecek ve diriltecek olan.

Dolayısıyla haram kılma, helal kılma ve kullarına dilediği kanunu-kuralı koyma hakkı sadece onundur. Ve sadece ona mutlak itaat gerekir. Ve “Rabbiniz” kelimesindeki inceliğe bak. Rabbiniz O ki, sizi görüp gözetir, sizi terbiye eder ve size tavsiye ettiği bu on emirle sizin için hayır ister.

(De ki: “Gelin, size Rabbinizin neyi yasakladığını size anlatayım: Ondan başka şeylere asla ilahlık yakıştırmayın”) Ayette bir takdiri ifade vardır. Sanki Allah-u Teâlâ: De ki: “Gelin, Allah’ın neyi yasakladığını size anlatayım… O size, Ondan başka şeylere asla ilahlık yakıştırmamanızı öğütlüyor demiştir… Sanki ayette daha uzun bir ibare yerine îcaz vardır: Rabbiniz size aşağıda gelenleri öğütlemiştir ve öğütlediğinin zıddında bir şey yapmanızı da haram kılmıştır.

Gelecek derslerde Allah’ın izniyle seri bir şekilde bu muazzam ayetlerdeki on emir üzerinde duracağız.

Allah’tan, O’na ve kelamına sevgimizi, teşri yetkisine itimadımızı ve yüce dinimizle duyduğumuz iftihârı artırmasını diliyoruz.

Esselamu aleykum ve rahmetullah…

Dr. İyad Kunaybi|Bu yazı Zehra Çamdalı tarafından tercüme edilmiştir|

 

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu