Dualar ve Zikirler

Müslümanlar İçin Kunut Duası

KUNUT DUASI

Müslümanların bir kısmına veya tümüne düşmanlar saldırdığında başlarına hastalık ve benzeri dertler, korku ve kıtlık gibi bela ve musibetler geldiğinde bütün vakit namazlarında kunut okumak -cemaatle veya yalnız başına kılarken- sünnettir. Peygamber (s.a.v) Bir-i Maune’de 70 sahabesi şehid edildiğinde 1 ay boyunca her farz namazdan sonra kunut yaparak bunu yapan müşriklere beddua etmiştir. (Farz namazın son rekatında rükûdan kalkıldıktan sonra eller açılarak dua edilir ve dua bitiminde direk secdeye varılır.)
Farz namazlarda yapılan kunut, Müslümanların kardeşlerinin acısı kısmen de olsa hissetmesine, ümmet bilincinin pekişmesine, kalplerin birleşmesine vesile olur.
Zulüm ve felaketler İslam ümmetini her taraftan sarmış durumdadır. Müslümanların yaşadığı bu sıkıntılar dikkate alındığında namazda kunutun önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Kunut duası nasıl yapılır: Vitir namazının 3. rekatında Fatiha suresi ve zammı sure okunduktan sonra ruküya gidilir. Rukudan doğrulduktan sonra eller açılır ve kunut duaları okunur. Kunut dualarından sonra aşağıdaki dua okunur. (Farklı bir kunut duası da olabilir.) Kunut duasının bitiminde direk secdeye gidilir ve namaz tamamlanır.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، وقوي عزائمهم يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا -صلى الله عليه وسلم- على الدين كله يا رب العالمين.
اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله في نفسه، واردد كيده في نحره، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم في كل مكان، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واهدم حدهم، اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين، والباغين والملحدين وكل عدو للدين، اللهم انتقم منهم فإنك عزيز
ذوانتقام.
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في أرض سوريا وفي سائر البلاد الإسلامية، اللهم قو عزائمهم، وثبت أقدامهم، وسدد سهامهم وسدد رميهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم حفاة فاحملهم.
اللهم ثبتهم، وقو عزائمهم، وانتقم من أعدائهم يا رب العالمين، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد.

Okunuşu:

Allahumme eîzzel islame vel muslimin. Ve ezille-ş şirke vel müşrikin. Ve demmir â’da’eke ve â’da-ed-din. Vansur îbadekel muvahhidin. Allahummensur îbadekel muvahhidin. Ve kavvi azaimehum Ya Rabbel Alemin. Allahummensur dineke ve kitabeke ve îbadekel muvahhidin. Allahumme ezhiril huda ve dinekel hak ellezi baêste bihi nebiyyeke Muhammeden Sallallahu Aleyhi ve Sellem âla dini kullihi Ya Rabbel Alemin.

Allahumme men êradena ve êradel islame vel müslimine bişerrin feş’îlhu fi nefsih. Verdud keydehu fi nehrih. Allahumme aleyke bil yahudi ven nâsâra ve â’vanihim fi kulli mekan. Allahumme ferriq cem’ahum ve şettit şemlehum, vêhdum haddêhum. Allahumme demmiril yehûde ven nasara vel munafikine vel bağine vel mulhîdine ve kulle aduvvin lid din. Allahummenteqim minhum feinneke azizun zuntiqam. Allahummensuril mücahidine fi sebilike fi kûlli mekan.

Allahummensuril muslimine fi êrdi Suriye, Ve fi sairil biladil İslamiyye. Allahumme kavvi azaimehum ve sebbit aqdamehum ve seddid remyahum. Allahumme innehum ciyâûn fe et’îmhum ve innehum ûratun feksihim ve innehum hufatun fehmilhum. Allahumme sebbithum. Ve kavvi azaimehum. Ventaqim min â’daihim Ya Rabbel Alemin. Allahumme eqqim a’lemel cihad, vakmê ehleş şirki vel fesadi vel inad. Vanşur rahmeteke ala’l ibadi ya men lehud dünya vel ahiretu ve ileyhil me’ad.

Anlamı:

Allah’ım! İslam’ı ve müslümanları aziz, şirki ve müşrikleri zelil kıl. Senin ve dininin düşmanlarını yok et. Muvahhid kullarına yardım et. Ey Alemlerin Rabbi! Azimlerini güçlendir. Allah’ım! Dine, indirdiğin kitaba ve muvahhid kullarına yardım et. Allah’ım! Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte gönderdiğin bu hak dini, diğer dinlere üstün kıl Ey Alemlerin Rabbi.

Allah’ım! Bizlere, İslam’a ve müslümanlara zarar vermek isteyenleri kendi hallerine düşür. Kurduğu tuzakları başlarına geçir. Allah’ım! Yeryüzündeki Yahudileri, Hristiyanları ve işbirlikçilerini sana havale ediyoruz. Allah’ım! Birliklerini dağıt, topluluklarını böl, sınırlarını yok et. Allah’ım! Yahudileri, Hristiyanları ve münafıkları, haddi aşanları ve inkarcıları, tüm dininin düşmanlarını yerle bir et. Ey Aziz ve intikam sahibi Allah’ım! Onlardan intikam al. Allah’ım! Senin yolunda olan bütün mücahitlere yardım eyle. Allah’ım! Suriye’deki ve tüm İslam topraklarındaki Müslümanlara yardım eyle. Allah’ım! Azimlerini kuvvetlendir, ayaklarını sabit kıl, atışlarını isabetli kıl. Allah’ım! Aç iseler onları doyur, çıplak iseler giydir, Yalın ayak iseler sen onları kuvvetinle taşı.

Allah’ım! Onları sabit kıl, azimlerini artır. Düşmanlarından intikam al Ey Alemlerin Rabbi. Allah’ım! Cihad sancağını hakim kıl. Allah’ım! Şirk fesad ve inat ehlini kuvvetinle zaptet. Yeryüzündeki kullarına rahmet et ey dünya ve ahiretin sahibi ve sadece kendisine dönüş olan…

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu