Kitap

Tavsiye Kitap: İlim Yolunda – Abdulfettah Ebu Gudde

Merhum Abdulfettah Ebu Gudde’ye ait “Safahat Min Sabri’l-‘Ulema ‘Ala Şeda’idi’l-‘İlmi Ve’t-Tahsil” adlı eserin Türkçe çevirisidir. Okuyucusuna, İslam ilim geleneği içinde hoş bir seda bırakmış alimlerin ilim hayatlarından çok çeşitli ve de renkli kesitler sunmaktadır. Elbette ki, kitapta yer alan söz konusu pasajlar, birer kurgu veya hayal ürününden ibaret hikayeler değildir. Bilakis, ilmi, dünyanın içindeki her şeye üstün tutmuş, ilmin olduğu yerde, aş bulamasa da doymuş, su bulamasa da kanmış, gerçek ilim aşıklarının yaşadıkları olaylardır. Hocasının kapısının eşiğine başını koyan, ilim meclislerinde sabahlayan, ilim için eşini, çocuğunu, vatanını terk eden, geceleri uyumayan, ilim uğruna yokluğu umursamayan, son nefesinde dahi öğrenmeyi dert edinen hatta ilim yolunda can veren ilim aşıkları…

Kitap sekiz bölümden oluşmakta:

  • İlim Uğruna Zorluklara Katlanmaları ve Uzun Yollar Katetmeleri
  • Dünya Zevklerinden Uzak Kalmaları
  • Fakirliğe Karşı Tahammülleri
  • Günlerce Aç ve Susuz Kalmaları
  • Mallarını ve Geçim Kaynaklarını Kaybetmeleri
  • Kitaplarını Kaybetmeleri veya Çeşitli İhtiyaçlarından Kitaplarını Satmaları
  • İlme Hizmet Yolunda İffetli Olmaları, Evlenmemeleri
  • Mal ve Mülklerini, İlim Tahsili, Yolculuk, Şeyhlerle Görüşme ve Kitap Satın Alma Uğruna Harcamaları

Kitaptan hoşuma giden bazı kesitler:

“Ulemanın güzelliklerini anlatan hikayeler bana fıkhın çoğundan daha sevimli gelir, çünkü bu hikayeler bize alimlerin edep ve ahlakını öğretir.” İmam Ebu Hanife (r.a.)

“Sen ilme her şeyini vermedikçe o sana bir kısmını bile vermez”

İmam Yahya b. Ebu Kesir şöyle der:

“İlme rahatlık içinde ulaşılamaz.”

İmam İbnü’l Cevzi, ilim öğrenmeye başlarken kendisini etkileyen sıkıntılardan ve bu sıkıntılara sabredişinden bahsederken şöyle demektedir: “Ben ilim öğrenmenin zevki içinde idim. Aradığım ve dilediğim şeylerin güzelliğinden, bu uğurda karşılaştığım sıkıntılar bana baldan daha tatlı idi.”

“Kişinin himmeti ali (yüce) olursa karşılaştığı zorluklar sevimli hale gelir.”

Rabbim ilmimizi artırsın.

Allâh’ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabûl olunmayacak duâdan Sana sığınırız. Amin…

İLİM YOLUNDA

Çileler-Fedakarlıklar-Adanmışlıklar
Abdulfettah Ebu Gudde

Erkam Yayınları
406 sayfa

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu