İslamKuran - Sünnet

Kur’an ve Sünnetten Samimiyet Hakkında 11 Husus

İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” derler. (Zümer, 3)

İslam’da içtenlik; Allah’a, gerçek inanç ile ibadet etmek demektir. Allah’ın memnuyeti için iyi ameller yapmak demektir. Samimiyet, kalbinizde ne olduğu ile ilgilidir. Merriam-Webster sözlüğü samimiyeti şöyle tanımlar: “Aklın dürüstlüğü: iki yüzlülükten arınmak/kurtulmaktır”.

Samimiyet ile ilgili Kur’an ve Sünnetten alıntılar:

1. Allah (cc), özellikle ödüllendirilecek olan kullarını tanımlamak için samimi (muhlasin: saf, katıksız, kusursuz) sözcüğünü kullanır:

Allah’ın muhlis (ihlaslı) kulları müstesna. İşte onlar için belli bir rızık vardır. (Saffat/40-41)

Uyarılanların âkıbetinin ne olduğuna bir bak! Ancak Allah’ın ihlâslı kulları müstesna. (Saffat/73-74)

2. Allah Samimiyeti Dua ve Sadaka ile ilişkilendirmiştir:

Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. (Beyyine/5)

Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. (İnsan/9)

3. Allah Bizi Samimiyetsizlik Hakkında Uyarır:

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazları ciddiye almazlar, onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar, başkaları görsün diye namaz kılarlar, ufacık bir yardıma bile engel olurlar. (Maun/4-7)

Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. (Bakara/264)

4. Hayatın Zorluklarının Amacı Samimiyetimizi Test Etmektir

İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah, doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. (Ankebut/2-3)

5. Allah Bizi Samimiyete Göre Değerlendirir:

Allah, sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat sizi kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah, çok bağışlayandır, halîmdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.) (Bakara/225)

Allah’a ve Resûlüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde, güçsüzlere, hastalara ve (seferde) harcayacakları bir şey bulamayanlara (sefere katılmadıkları için) bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin (kınanması) için de bir sebep yoktur. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Tevbe/91)

6. Din Samimiyettir:

Peygamber (sav),“İslam samimi olmaktır” dedi. Sahabelerden biri: “Kime?” diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz (sav) “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, sizin ve o halkın otoritesine sahip olanlara” diye belirtti. (Muslim, Tirmizi)

7. İçsel Hakikatimiz Dışsal Hakikatimizden Daha Önemlidir :

Peygamber (sav) dedi ki: “Allah’ım! İçimi dışarıdan daha iyi hale getir ve dışımı da doğru (hakkaniyetli, dürüst) yap.” (Tirmizi)

“Allah sizin dış görünüşünüze bakmaz; fakat kalplerinize ve işlerinize bakar.”

8. Bir Samimiyet Kanıtı:

“Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi müslüman oluşundandır.” (Tirmizi)

9. Samimiyet Eksikliği Peygamberimiz’i (sav) Üzer:

Ramazan ayının son on günü, Peygamberimiz (sav) itikafa girerdi; bunun üzerine Ayşe Validemiz (r.anha) aynısını yapmak için izin istedi ve Peygamberimiz(sav) izin verdi. Ayşe Validemiz bir çadır kurdu. Hafsa (r.anha) bunu duydu ve başka bir çadır kurdu; Zeyneb (r.anha)’nın da bir çadırı vardı. Peygamberimiz (sav) sabah kalktığında dört çadır gördü ve “Bütün bunlar ne?” diye sordu. Durumu ona anlattıklarında Peygamberimiz (sav) şöyle dedi: “Dindarlık (Allah’a hürmet) onlara bunun icin taşınmadi. Onları aşağı indirin ki ben bir daha görmeyeyim.” (Buhari, Muslim, Tirmizi)

10. İbadet İçinde Samimiyetsizlik Bir Tür Şirk

Yapılan en küçük bir gösteriş bile (dindarlik, takva ile ilgili) Allah ve diğerlerini ilişkilendirmektedir. ( Ibn Mace, Beyhaki)

11. Samimiyetsizlik İtibarsızlık Getirir

Kim kendi erdemlerini baskaşına duyurursa Allah onu bu nedenle rezil edecektir.
(Buhari, Muslim)

Şüphesiz, Kıyamet Günü’nde yargılanan ilk kişi, şehit olarak ölen bir adam olacak. O öne getirilecek. Allah ona kendisine bahşettiği iyiliği hatırlatacak ve adam onları kabul edecektir. O zaman ona şöyle soracaktır: “Minnettarlığını göstermek için ne yaptın?” Adam cevap verecek: “Senin için şehit olana kadar savaştım.” diyecektir: “Yalan söyledin. Sen insanlar sana cesur desin diye savaştın ve onlar bunu yaptılar.” Onun hakkında emir verilecek ve yüzüstü sürüklenerek Cehenneme atılacak. Daha sonra ilim öğrenip Kuran’ı okuyan bir adam çağırılacak. Allah ona kendisine bahşettiği iyiliği hatırlatacak ve adam onları kabul edecektir. O zaman ona şöyle soracaktır: “Şükran duyduğunu göstermek için ne yaptın?” Adam cevap verecektir: “İlmini aldım, öğrettim ve Kur’an’ı senin için okudum.” Allah ona şöyle diyecektir: “Sen yalan söyledin. İlmi öğrendin, böylece insanlar seni bilgili adam diye çağırsın ve Kur’an’ı okudun insanlar sana hafız desin, güzel okuyor desin diye: ve onlar bunu yaptılar.” Onun hakkında emir verilecek ve yüzüstü sürüklenerek Cehenneme atılacak. Daha sonra Allah’ın bol miktarda servet verdiği bir adam ileri sürülecek. Allah ona kendisine bahşettiği iyiliği hatırlatacak ve adam onları kabul edecektir. Ona şöyle soracak: “Şükran duygularını ifade etmek için neler yaptınız?” Adam cevap verecek: “Senin için zenginliği senin harcanmasını istediğin yerlerde harcamayı ihmal etmedim.” Allah ona şöyle diyecektir: “ Yalan söyledin. İnsanların sizi cömert olarak çağırması için siz de yaptınız: öyle de yaptılar.” Onun hakkında emir verilecek ve yüzüstü sürüklenerek Cehenneme atılacak. Yani bunlar, Kıyamet Günün’de Allah’in yarattığı atesi alevlendirecek ilklerdir.” (Muslim)

Son Düşünceler ve Tavsiye

Daha samimi Müslümanlar olmak için, Allah’ın özniteliklerini kendimize hatırlatmalıyız. Bazı insanlar, bilgi eksikliği nedeniyle kendilerini Allah’tan uzak hissederler. Şah damarımızdan bile bize daha yakın olan Allah’tır. Yaptığımız her şeyi görür ve duyar. En derin sırlarımızı bilir. O cömert, merhametli ve bağışlayıcıdır.

Allah’a dua etmek, bizim içtenliğimizi artırmanın harika bir yoludur. İçtenliğimizi artırmanın bir başka yolu, yaptığımız her şey için açık,net, temiz bir niyet ile yapmaktır. Peygamber Efendimiz (sav): “Eylemler yalnızca niyetlerle (yargılanır). Her kişi sadece niyet ettiği şey için ödüllendirilecektir.” (Buhari, Muslim, Tirmizi)

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu