İslamKuran - Sünnet

Haydi Kalk Seher Vakti

HAYDİ, KALK SEHER VAKTİ…

Seher vakti karanlığa sabret.

Akşamları ve sabahları daim ibadet et.

Sakın bıkma, yapman gerekenlerden geri durma.

Zira himmet yok olur gider ümitsizlikle bıkkınlık arasında.

Ben günlerin tecrübesinden şunu gördüm ki:

Sabrın hoş ve güzel bir sonu vardır.

İstediği şeyde ciddice ve sabırlıca,

Çalışan herkes maksadına ulaşmıştır…

Öyleyse ahiret taliplisinin himmeti yüksek olsun.

Zira Allah’ın malı pahalıdır.

Ey uyuyan daha ne kadar yatacaksın!

Kalk ey kardeşim vaat edilen vakit yaklaşmakta.

Zikret Allah’ı seher vakti insanlar uyurken,

Zira hedefe ulaşamaz ya da pek yorulur

Gece boyu uyuyan…

a-Seher vakti:

*  (Bunlar)Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru’ diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde(Allah’tan)bağışlanma dileyenlerdir.’[Al-i İmran 16-17]

* Seher ve yeli ne kadar hoştur. Bu yüce Allah1ın peygamberi Lut’u kurtardığı vakittir:’’Biz üstlerine taş(yağdıran bir fırsıtan)gönderdik. Ancak Lut ailesi müstesna: katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde kurtardık.’’ [Kamer 34-35]

* Sevban (r.a)dan: Rasulullah(s.a.v) şöyle buyurdu: Yüce Allah’ın, pençeleri yeryüzünün en alt tabakasında, boynu arşın altında, kanatları da havada olan bir horozu vardır. Her seher vakti:’’Mukaddes Allah’ı tesbih edin. Rabbimiz Rahmandır, O’ndan başka ilah yoktur’’ diyerek kanatlarını çırpar. [Farklı rivayet zincirlerinin toplamıyla sahih derecesindedir. Ebu Şeyh  ‘’el-Azame’’ de,Suyuti  ‘’el-Vedik fi ahbari’d-Dik’de rivayet etmiştir]

* Ebu Said şöyle demiştir: Yüce Allah Adn cennetini kırmızı yakuttan yaratmış, sonra ‘’süslen’’ demiş, o da süslenmiş, Allah (c.c) de ‘’konuş’’ demiş, o da ‘’Senin hoşnut olduğun kimselere müjdeler olsun’’ demiştir. Bunun üzerine Yüce Allah onu kapatıp arşa asmıştır. Ona Allah dışında kimse girmez. Yüce Allah her seher vakti oraya girer. Seherin soğukluğu işte budur.

* Ebu Hureyre’den(r.a):Rasulullah(s.a.v) ‘’Sizden hiçbirini ameli kurtarmayacaktır.’’ Buyurdu,’’Seni de mi ey Allah’ın Rasulü?’’ dediler, ‘’Beni de… Ben ancak Allah beni rahmetiyle kuşatmasıyla kurtulabilirim. Çalışın, gayret edin. Sabahleyin, akşam ve gecenin bir kısmında Allah’a ibadet edin. Sürekli hedefe doğru yürürseniz sonunda ulaşırsınız.’’[ Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.]

* Rivayet edildiğine göre Eşter gece ortalık sakinleştikten sonra, Hz. Ali’nin yanına girdi, onu namaz kılar halde buldu.’’Ey mü’minlerin emiri! Gündüz oruç tutup, gece sabaha kadar uyumayıp ibadet etmek ve bu ikisi arasında (başka işlerle) yorulmak!’’ dedi. Hz. Ali selam verdikten sonra ‘’Ahiret yoluculuğu uzundur. O yüzden geceleyin yürümek suretiyle yolun kastedilmesine ihtiyaç duyar’’ dedi.

Şunu iyi bil ki kardeşim, dünyanın çölleri ayaklarla adım atarak ahiret yolculuğu ise kalplerle katedilir.

b-Seher Vakitlerini İbadetle Geçirmenin Fazileti:

Seher vaktinin, o vakitte dua ve istiğfar etmenin Allah katında büyük değeri vardır.

Seher, gecenin en değerli kısmı, dünya semasına ilahi inişin gerçekleştiği vakittir. Bu vaktin faziletinden,-bu vakitte gece namazı kılıp istiğfar etmenin faziletinden- ancak kovulmuş toy kişi mahrum olur.

Bu, ilahi inişin gerçekleştiği bir vakit iken nasıl en faziletli vakit olmaz!

Bundan uzaklaştırılan her türlü hayırdan mahrum bırakılmıştır.

Yüce Allah her gece (seher vakti) bize en yakın semaya iner ve fecir doğana kadar ‘’Tevbe eden var mı kabul edeyim, bağışlanma dileyen var mı bağışlayayım, dua eden var mı, kabul edeyim’’ der.

* Salihlerden biri gece boyu ibadet eder, seher vakti olunca avazı çıktığı kadar şöyle bağırırdı: ‘’Ey düğün alayı! Gece boyu uyuyor musunuz? Kalkıp yola çıkmayacak mısınız?’’Bunu işiten insanlar yataklarından sıçrardı. Biraz sonra dört bir yandan ses gelirdi. Kiminin ağlama, kiminin dua, kiminin Kur’an okuma sesi, kiminin de abdest alma sesi.

*  Rivayet ediliyor ki oğulları Yakup(a.s)’a  ’’Bizim için istiğfar et’’ dediklerinde, ‘’Sizin için Rabbime edeceğim’’ derken, o bunu seher vaktine ertelemeyi düşünmüş, öyle de yapmıştı. Çünkü bu vakitte dualar makbuldür.

c-Seher Vaktinin Özellikleri:

Her gece rüzgâr eser. Fakat seher yelininin tatlılığı başkadır. Bunun, istiğfar edenlerin nefesinin estiği güzel kokulu yelden başka bir şey değildir. Zira aşığın nefesinin, onun hoşluğu oranında güçlü ve hoş bir kokusu vardır.

* Said b.Hasan der ki:’’Seher vakti olduğunda her ağacın hoş kokular yaydığını görmüyor musun?’’

* Süfyan der ki:’’Allah’ın arşının altında depolanmış bir rüzgârı vardır ki bu seher vakitlerinde inleme ve istiğfar taşıyarak eser.’’

* Seher yelleri günahkârların iniltisini, sevdalıların nefeslerini, tövbekârların hikâyelerini anlatışlarını beraberinde taşır.

Şunu iyi bil ki sen seher yelinin hoş kokusunu koklasaydın şu sarhoş kalbin uyanır, kendine gelirdi.

d-Davetçilerin Seher Vakti İle İlgili Sözleri:

*   * Halife el-Abdi isimli kimse seher vakti şu duayı yapmıştır:

‘’Cömertliğin bize de isabet eder ümidiyle huzuruna vardık. Nice büyük günah işleyenlerin günahlarını affettin. Nice sıkıntılı kimseleri rahatlattın. Nice büyük musibete duçar olmuş kimseleri bundan kurtardın. Senin izzetine andolsun ki, yaptığımız bunca günahtan sonra bizi sana dua etmeye, hakkında bildiğimiz kerem ve cömertliğin itti. Her hayır ve güzellik senden umulur, her musibetten kurtuluş için sana ümit beslenir.’’

*    * Büyük İslam davetçisi Hasan el-Benna(Allah ona rahmet etsin ve şehitlerden kabul eylesin) şöyle der:

‘’Önünde, her gün, sabah akşam ve seherde öyle anlar var ki bunlarda pak ruhunla yücelere yükselebilir, dünya ve ahiret güzelliklerini elde edebilirsin. Önünde, Kuranı kerimin ve büyük peygamberinin seni yönlendirdiği taat mevsimi, ibadet günleri ve Allaha yaklaşma geceleri vardır. Öyleyse bu vakitlerde gafillerden değil zikredenlerden, tembellik yapanlardan değil çalışanlardan ol. Vaktini değerlendir; Çünkü vakit kılıç gibidir. Erteleme; çünkü ondan daha zararlı bir şey yoktur.[er-Rakaik s.18. Mecelletü’d Da’va’dan naklen (sayı 8 yıl 1951)]

e-Seher Vakitlerini İbadetle Geçirmenin Avantajları:

1-Seher vakti; Allah’a doğru yol alma vaktidir.

2-Seher vakitlerini değerlendirmenin Allah katında büyük değeri vardır.

3-Seher yeli sevgiliye sözü olduğu gibi taşır.

4-Seher vaktini ibadetle geçirmek insanı gaflet soğuk algınlığından kurtarır.

5-Seher yeli gaflet uykusundan uyandırır.

6-Seherlerdeki ruh, ruhların gıdasıdır.

7-Seher rüzgârı estikçe âşıkların kalpleri Allah aşkından şiddetlenir, alevlenir.

8-Seher vaktinde Allah için yapılan bir secde mahşer günü yolumuzu aydınlatır.

9-Seher vakti; Mevla’yla baş başa kalma vaktidir.

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu