Düşünce - Fikirİslam

Müslüman Kadının İffet Kalesi; Hicab

Örtünmek hicaba bürünmek,tüm semavi dinlerde dahil olmak üzere,her toplumda iffetli kadınların fıtratında bulunan bir özelliktir.Saklamak ve (gözlerden) saklanmak,şahsiyet ve onur sahibi tüm kadınların en bariz özelliklerinden bir tanesidir.Bir toplum  yozlaşmış,çürümeye yüz tutmuş  ve tüm ahlaki değerlerden yoksun olmuş olsa bile,o toplumun iffetlileri kendilerini  korur  ve gizlerlerdi. iffetli bir kadın,kabuğunda gizlenmiş bir inci gibidir.Onu sahibinden başkası bilmez,tanımaz ve görmez. Tarih boyunca da kadın,haya ve iffet noktasında darb-ı mesel olmuş,haya denilince akla ilk kadın gelir olmuştur.

İslam,her yönüyle fıtrata mutabık bir din olması hasebiyle,kadınların fıtratına ve maslahatına en uygun olanı bilmiş ve onları hicab ile mükellef kılmıştır.Allah subhanehu ve taala, Müslüman bir hanıma,onu yabancı bakışlara kurban etmeyecek ve hayalperestlerin rüyalarına meze yapmayacak kadar en yüksek değeri vermiş,onu sakınmış ve korumuştur.Böylece,hafif meşrepli,iffetsiz  bir kadına benzetmemek ve bu yolu kapatmak için örtünmesini istemiştir.Ve şöyle buyurmuştur;

   (Ey peygamber!Hanımlarına,kızlarına ve mü’min kadınlara örtülerini üzerlerine almalarını emret!)   (33-56)

Hicab; iffet,asalet ve vakar eylemidir.Hicab içindeki bir hanım lisan-ı hal ile şunları söyler;ben iffetliyim yabancı bir erkek bana dokunamaz. Ben asilim, çünkü sana göstermeyecek ve senden gizleyebilecek kadar büyük güzelliklere sahibim. Ben vakarlıyım, çünkü içinde bulunduğum örtü,benden kötü söz ve fiilleri yapmama engel oluyor ve beni düzgün bir birey haline getiriyor.

Hicab ne kadar bu özellikleri sağlıyorsa,onun zıddı olan teberrüc (açılıp-saçılma) da o kadar bayağı,aşağılık ve hafiflik örneği sergiliyor. Açığa vurulan her bir zinet ile kişi, bir haya duygusundan yoksun kalır. Açılıp saçılma ilerledikçe haya,aynı oranda azalır.İşte toplumların ifsad oluş noktası buradan başlar. Kadından..

Eğer bir toplumu ifsad etmek istiyorsanız o toplumun kadınlarını ifsad etmeniz yeterlidir. Aynı şekilde toplumun ıslahı da kadının ıslahından geçmektedir.Çünkü,toplumu oluşturan fertleri yetiştiren bir anne,bir kadındır.Kadın için değer ve ahlak ölçüsü neyse yetiştirdiği bireyler içinde değer ve ahlak ölçüsü o olur. İffet ve haya ile donanmış bir kadın bu noktada topluma önderlik ve örneklik eder. Bu vasıflardan  hali olan bir kadın ise kendini bozduğu gibi içinde bulunduğu  toplumuda ahlaki anlamda bozar  ve zarara uğratır.

Bu sebepledir ki  bozukluğun doruk noktasına ulaşmış,kokuşmuş batı medeniyeti,İslam toplumunu tanklarla,tüfeklerle yenemeyeceklerini anladıklarında içten bozarak ifsad etme metoduyla kadını hedef edinmişler ve bu bağlamda, Müslüman hanımın iffet kalesi olan hicab mefhumunu tahrif  ve tebdil etmişlerdir.

Önce kadının yüzündeki örtüyü kaldırmış daha sonra tedricen tüm örtüden sıyırmışlardır. Örtüsüzlüğü medeni olmakla eş tutmuş,sefih ve aşağılık bir hayatı modernizim ve ilericilik adı altında kadınlara sunmuşlardır. Böylece İslam toplumunda teberrüc hızla yayılmış,toplumsal bir ifsad ve çöküntü yaşanır hale gelmiştir. Ve vakıada görüldüğü gibi Müslümanlar hala bu ifsaddan kurtulamamış ve bir türlü ayağa kalkamamışdır…

Bu noktada Müslüman bir hanıma büyük görevler düşmektedir. Müslüman toplumların refahı  ve kurtuluşu için her kadın kendi nefsini ıslaha mecburdur.Herkes kendi sorumluluğunu bilip bu çerçevede hareket etmelidir. Tembellik,iç huzursuzluk,yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar onu rahavete düşürmemeli,yıkmamalı yeniden ayağı kalkmalı büyük bir azimle ileriye atılmalıdır. Şunu bilmeli ve sürekli  murakabe etmelidir ki ‘ben bozulursam toplum da  bozulur,ben düzelirsem toplumda düzelir..’

Eğer evli değilse Müslümanlara  hangi kabiliyetiyle faydalı olacaksa o noktada çalışmalı,sahih bir akide ve Salih bir menhece sahib olan biriyle hayatını birleştirmeli ve bu noktada gelen teklifleri değerlendirmelidir. Muhakkak ki Müslüman bir kadının evlenmesi iki büyük hayrı celbeder. Birincisi;kendi alanında yaptığı hizmet ikincisi;eşine destek ve motive kaynağı  olarak islama dolaylı olarak hizmet. Eğer evli ise eşine karşı İslami hizmette son derece fedakar ve sabırlı olmalıdır. Eğer bir anne ise evladının kalbine sağlam bir akide,güzel bir ahlak,cihad ve mücahidlerin sevgisini yerleştirmelidir.

Hepimiz önce kendi nefsimizden sonra da elimizin altındaki yavrularımızdan mesulüz ve hesaba çekileceğiz. Bu noktada Allahtan korkmalı, hizmette hırslı ve gayretkar olmalıyız.

Allah’ım!

Bizi  şerlerden, bozuk fikirlerden, sapık inanç ve yanlış yollardan koru. Aklımızın ve kalbimizin zayıflığını, ifsada hazır noktamızı sana şikayet ediyoruz. Bize basiret ver. Bizi ıslah et, ümmeti de bizim elimizle ıslah et.

Allahumme amin, ya rabbel alemin…

Havle Malik

GencMuslumanlar.com

Benze Yazılar

Bir Yorum

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu