Hadis - Sünnetİlim

Namazla Vakit Disiplini

Namazla Vakit Disiplini

Son süratle akıp giden bir hız treninin içinde gibiyiz..
Kimdir hayatımızı bu kadar hızlandıran, kimdir bizden habersiz durmadan gaza basan?
Her odanın duvarına, her masanın başına, üstelik bir de kolumuza taktığımız saatler durmadan hatırlatır zamanı.. Ancak ne zamanı durdurabiliriz ne zamana yetişebiliriz..
Yetişmeyen sadece uzayıp giden yapılacaklar listesi midir?
Kalbimizde bir sevinç eksikliği.. Gözlerimizin git gide sönen feri.. Evimizin bilmem kaç yerinden kırılmış direği..
Bir namazımız vardır bizim..
Vaktine yetişmeyi bir türlü beceremediğimiz..
Onu erteledikçe dünyadan payımız olan huzuru erteleriz kalbimize.. Gözlerimize aydınlığı erteleriz.. Elimizde sadece yıkık bir dinin son direği kalır.. Ne dirilebiliriz ne direnebiliriz..
Sizleri namazla vakti durdurmaya davet ediyoruz..
Ertelenmiş bir huzura, gözlerimizden uzun zaman önce kayıp giden bir nura yeniden çağırıyoruz..
Kaybımızı bulmak istiyorsak onu kaybettiğimiz yerde aramalıyız, değil mi?..
O halde şimdi namaz vakti..
Vaktinde namaz kılmanın tam vakti..
______________

a-Vaktinde Kılınan Namazın Fazileti:

“..Namaz mü’minler üzerinde belli vakitlerde yerine getirilmek üzere farz kılınmıştır.” (Nisa 103)

– “Rasulullah (s.a.v)’a:
-Allah katında hangi amel daha üstündür? diye soruldu. Rasulullah (s.a.v):
-Vaktinde kılınan namaz, buyurdu.”[1]

–  Hz. Aişe (r.a) şöyle demiştir:
“Yüce Allah O’nun ruhunu alıncaya kadar Rasulullah (s.a.v) iki kez namazı son vaktine bırakmamış değildir.”[2]

–  Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“İlk vaktinde kılınan namazın son vaktinde kılınan namaza üstünlüğü, ahiretin dünyaya olan üstünlüğü gibidir.”[3]

b-Namaz: Tüm Hakları Mahfuz © Bir İbadettir:

Namaz; vaktinden tutun da huşusuna kadar, abdestinden selamına kadar kuralları ve sınırları belirlenmiş bir ibadettir. Namazın hakkını ne kadar titizlikle korursak, elde ettiğimiz mükafat da o kadar titizlikle korunacak ve muhafaza edilecektir.

–  Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kişi namazını güzel kılıp, secde ve rukuları tam olarak yerine getirirse, namaz ona:
-Benim hakkımı gözettiğin gibi Allah da seni koruyup gözetsin, der ve o namaz Allah’ın katına kabul edilmiş olarak yükseltilir. Namazını güzel kılmayıp, secde ve rukularını tam olarak yerine getirmezse, namaz ona:
-Benim hakkımı gözetmediğin gibi Allah da seni gözetmesin, der. Sonra o namaz eski elbisenin dürüldüğü gibi dürülür ve onun yüzüne fırlatılır.”[4]

–  Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kim kurallarına uyarak namaza devam ederse, o kıyamet günü onun için bir ışık, bir delil ve cehennem ateşinden kurtarıcı olur. Kim de namaza devam etmezse, o onun için ne ışık, ne kurtarıcı, ne de delil olur. Ve o kişi kıyamet günü (cehennemde) Karun, Firavun, Haman ve Ubey bin Halef ile beraberdir!”[5]

c-Namazı Vakte Göre Değil, Vakti Namaza Göre Ayarlamak:

–  Rasulullah (s.a.v) yanındakilere şöyle sordu:
– Allah’ın günahları ne ile sildiğini ve dereceleri ne ile yükselttiğini size haber vereyim mi? Sahabeler:
– Evet ya Rasulullah! dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu:
– Her türlü zorluklara rağmen abdesti en güzel bir şekilde almak, mescidlere namaz kılmak için giderken adımları çoğaltmak, bir namazdan sonra diğer namazı kılmak için büyük bir arzuyla beklemek. İşte tüm bunlar, sizin ibâdetler konusunda en büyük cihadınızdır.”[6]

Herkes ibadet edebilir..
Ama herkes en büyük cihadları kuşanır gibi ibadet edemez..
Günahlarımızı silen ve derecemizi yükselten bir namazın sahibi olmak istiyorsak, en büyük cihadları kuşanır gibi kuşanmalıyız namazımızı..
Vakti namazla kuşanmalıyız..
Günlük programımızı namaz vakitleri gölgesinde yapmalıyız.. Randevularımız “Namazdan önce, namazdan sonra” ile başlamalı.. Namazı işlerimizin arasına değil, işlerimizi namazın arasına sıkıştırmalıyız..
Bir namazdan sonra diğer namazı özleyen bir halimiz olmalı.. Öyle ki, tüm günü namaz nefesiyle solumalıyız..
İlla ki yaşayacaksak bu dünyada, iki namaz arası yaşamalıyız..

d-Vaktinde Namaz Kılmanın Dünyevi ve Uhrevi Avantajları:

1-Namazı ilk vaktinde kılmak; bir türlü toparlanamayan darmadağınık hayatları düzene sokar.
2-Namazı ilk vaktinde kılmak; insana “Yetişmiyor” denilen pek çok şeyin yetiştirilebildiğini gösterir.
3-Namazı ilk vaktinde kılmak; insana vakti nasıl kullanacağını öğretir.
4-Namazı ilk vaktinde kılmak; kişiye namaz derdi yükler. Bu dert de onu dünyanın dertlerinden, boş işlerden alıkoyar ve asil bir duruş kazandırır.
5-Namazı ilk vaktinde kılmak; kalbe ‘dünyadaki en güzel lezzetin namaz’ oluşu hissini verir.
6-Namazı ilk vaktinde kılmak; gözlere sevgiliyle buluşmanın aydınlığını katar.
7-Namazı ilk vaktinde kılmak; insana namazın bir kez daha gelişini özlemle bekletir.
8-Namazı ilk vaktinde kılmak; namazda öncü olmaktır. İnsana ‘iyiliği emretme ve hayra öncülük etme’ sevabı kazandırır.
9-Namazı ilk vaktinde kılmak; günahları sildirir ve dereceleri yükseltir.
10-Namazı ilk vaktinde kılmak; namazın ‘kazaya bırakılma’ riskini ortadan kaldırır ki bu az bir risk değildir.

– Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Bir kişinin namazının kazaya bırakılması, onun için ailesini ve malını kaybetmekten daha büyük bir kayıptır.”[7]

Ummu Reyhane
______________
[1]Buhari/Mevakit 6. Ebu Davud/Salat 8. Tirmizi 1898. Nesai 606. İbniHuzeyme 1/569.
[2]Tirmizi/Salat 127. Hakim el-Müstedrek 1/190.
[3]Kenzu’l-Ummal 19266.
[4]Camiu’s-Sağir 208.
[5]Darimi/Kitabu’r-Rikak 2724.
[6] Müslim, Tahare 14.
[7]Muvatta/Mevakit 5.

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu