Davet - Tebliğİlham Verenler

Dr. İyad Kunaybi Kimdir?

İYAD KUNAYBİ KİMDİR?

İslam davetçisi, üniversite hocası ve eczacılık alanında araştırmacı.
Evli ve Faruk isimli bir erkek, Sare, Liyn, Lüceyn ve Nur isimli dört kız babasıdır.

|Doğumu ve Yetişmesi|

Hicri 16 Şevval 1395, Miladi 22 Ekim 1975 yılında Kuveyt’te Salimiye şehrinde doğdu. Ailesi o daha bebekken Ürdün’ün başkenti Amman’a yerleşmek niyetiyle intikal etti. Anne ve babası Filistin’in Halil şehrindendir. Kendisini, Müslümanların gidişatıyla alakadar olma ve zulmü reddetme üzerine yetiştiren babasının kişiliğinden etkilendi.

|Tahsil Hayatı|

Edebiyata merakı Lise döneminde başladı ve 1992 yılında şiir okuma ve yazmada Amman ve çevresini içine alan “Büyük Emanet Amman” birinciliğini kazandı.
1997-1998 yılında Ürdün Teknoloji ve Fen Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden yüksek dereceyle ve aynı zamanda Onur Belgesi ve birincilikle mezun oldu. Yine eğitim döneminde Üniversite’den birçok başarı belgesi aldı.
İlk İslami okumalarına Seyyid Kutub`un kitaplarıyla, davet yazılarına ise üniversite döneminde başladı.
İyad Kunaybi, Ürdün birliği ve Arap Merkezinde tekvandoyla da ilgilendi.

|Çalışma Hayatı|

Bir buçuk sene Ürdün’deki bir şirkette Araştırma ve Geliştirme ile İlaç Bilgisi bölümlerinde İlaç İmalatı üzerine çalıştı. İşi esnasında eczacılık dalında sempozyum ve kongrelere katıldı.
Bir eğitim kursu dâhilinde Birleşik Arap Emirliklerine gitti ve İlaç üzerine oradaki bir fabrikadan uzmanlık belgesi aldı.

|Lisansüstü Eğitimi Ve Öğretim Dönemi|

Toefl sınavından çok iyi bir derece aldı (620). GRE-Analytical sınavında da (760) aynı şekilde yüksek bir başarı elde etti. Amerika Houston Üniversitesinden tam burs kazandı ve Doktorasını Houston Üniversitesi’nde Farmakoloji alanında yaptı ve Pekiyi (4.0/4.0) dereceyle tamamladı. Farklı uyruklardan doktora yapan öğrenciler arasında birinci oldu. Dünyaca ünlü tıp merkezlerinden biri olan Teksas Tıp Merkezinde doktora araştırmalarına devam etti. Doktoradaki başarısından sonra Amerika’daki üniversitelerde ve İlaç Şirketlerinde iş olanakları oldukça arttı ama o ülkesine dönmeyi tercih etti.
2003 yılından bu yana Amman’daki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde çalışmaktadır. Bu asıl görevine ek olarak da Ürdün Üniversitesi ile Teknoloji ve Fen Bilimleri Üniversitelerinde dersler vermiştir.
2013 yılında Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde en iyi araştırmacı ödülüne layık görülürken, aynı yıl Doçent unvanı almaya da hak kazandı.

|Davet Dönemi|

1) İyad Kunaybî davet faaliyetine üniversite öğrenimi sırasında 1997 yılında başlamıştır. Arkadaşlarıyla birlikte seçtikleri özellikli kasetleri Cuma namazından sonra namaz kılanlara dağıtmak üzere haftalık kaset projesini uygulamıştır. Bu projesi 2010 yılına kadar süregelmiştir. İyad Kunaybî bu süre zarfında kendisine geniş bir İslamî kültür kazandıracak olan mümeyyez konferanslar seçebilmek için birçok âlim ve davetçiye ait çeşitli konulardaki binlerce kaseti dinlemiştir.

2) Dr. Kunaybî bilhassa tefsir ve siyer kitapları okumaya önem vermiştir. Kur’an-ı Kerim’ i hocası eşliğinde Asım’ın Hafs rivayetiyle Peygamber Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) ulaşan muttasıl bir senedle hıfzetmiş ve 2009 yılında 34 yaşında iken hafızlık diplomasını almıştır.

3) En çok kitaplarını okuduğu ve konferanslarını dinlediği âlim ve davetçiler şunlardır: Tefsir âlimleri, İbn-ül Kayyım el-Cevziyye, Seyyid Kutub, Şeyh Nâsıruddin el-Bâni –Allah onlara rahmet etsin- ve Şeyh Ali el-Karnî, Şeyh Muhammed el-Müneccid, Dr.Muhammed Abdulmaksud, Dr.Muhammed İsmâil Mukaddim,Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi ve Dr.Râgıp es-Sercanî. Şeyh İbn Useymîn’in öğrencilerinden Şeyh Yasir Mazhar Qadî’den mutedil akide hakkında dersler aldı.

4) Birçok âlim ve davetçiyle bir araya geldi. Dr. Ömer Eşqar, Muhammed Eşqar, Dr. Abdurrahman Mahmut, Dr.Muhammed Ebu Arhim, Şeyh İsam Elberqavi, Dr Muhammed Abdu’l Maksud, Dr. Salah Halidi, Şeyh Muhammed Nabulsi, Şeyh Vecdi Ğuneym bunlardan bazılarıdır. Dr. İyad, Dr. Muhammed Abdulmaksud ile görüşmek için iki kere Mısır’a gitti ve tafsilatlı celselerinde onun yanında ilim talebinde bulundu, ondan ve ses kayıtlarından çok istifade etti.

5) 2003 yılında Amerika’dan dönüp, Eczacılık Fakültesinde dersler vermeye başladıktan sonra Ürdün’de davet faaliyetlerine başladı. Başkent Amman’da Musab bin Umeyr Camii’nde gönüllü olarak hutbeler verdi. Hutbelerini farklı kılan özellikleri ise; ilmî ve kültürel oluşu, faydayı merkeze koyması, sahih delillere dayanması, konularının çeşitliliği ve dünyadaki yeni gelişmelere önem göstermesidir. Hutbelerine halkın yanı sıra farklı yönelişlerden önde gelen düşünce adamları ve cemaat ileri gelenleri de katıldı.

6) Dr. İyad’ın mescidlerde seri halinde sunduğu muhtelif dersleri ve hutbeleri şöyledir: Mutlak İman ve Aklî Sorgulama Arasında Gayb, Sünnetin Delil Oluşu, Peygamberin Hayatından Latif Kesitler, Dört Halifenin Hayatı, Allah’a İtaat Hakkında Sahabe Kıssaları, Bazı Sahabilerin Arasında Oluşan İhtilafın Açıklaması, Günahlara Düşmenin Sebepleri, Münafıkların Sıfatları, Namaz Hükümleri ve Namaz Kılanların Hataları, Allah’ın İndirdiklerini Kerih Görme, İslam Toplumunun Vasıfları, Allah Sevgisi ve Allah’ı Yüceltme, Çoğu İnsanın Yanlış Anladığı ve Yanlış Delil Aldığı Ayetler, Müslümanın Haber Edinmede Yöntemi, Sahih Olmayan Hadisler ve Topluma Olumsuz Etkileri, İhlâs, Sabır, İslam Mizanı’nda Demokrasi, Haricilerin Özellikleri, İnsanların Eğitiminde Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Yöntemleri, İslam’ın Batı Medeniyeti ile Kıyası-Hakikatler ve İstatistikler, Allah Teala’nın İndirdiğini İstememe Durumu/Olgusu vd.

7) Bu hutbe ve silsilelerin bazıları kitap ve broşür olarak basılmıştır.

8 ) Dr.İyad derslerine ve hutbelerine ek olarak mescidlerin aktif hale gelmesi ve faal, canlı bir hüviyet kazanması için de gayret gösterdi. Bunu da Mus’ab bin Umeyr Camiinden hareketle birçok proje üzerinden gerçekleştirdi. Bu projelerden bazıları şunlardır:

a) Davet Kasetleri projesi
b) Mescit yarışmaları. Bu, namaz kılanların oldukça ilgisini çekmiş, onları, hutbenin ayrıntılarını öğrenmeye, ezberlemeye ve başkalarına da nakletmeye sevk etmiştir.
c) Cuma namazından sonra davet broşürleri ve posterleri dağıtmak. Bu posterler insanlar arasında meşhur olmayan sahih hadisleri içermekte ve bununla sünnetin ihya edilmesi hedeflenmektedir.
d) Cuma namazından sonra çeşitli konularda konferanslar vermeleri için alanında uzman kişileri konuk etmek. Projeksiyon cihazı ile görsel olarak da konferanslarını vermelerini sağlamak. Bu şekilde sigara, dünyadaki ekonomik kriz, Kur’an’daki ilmi hakikatler gibi çok çeşitli konularda konferanslar verilmiştir.
e) Namaz kılanların verilen hutbe hususunda verdikleri cevaplar ile gözlemde bulunmak ve hutbeden istifade edip etmediklerini öğrenmek maksadıyla anketler yapmak.
f) Allah (cc)’ın ismini tazim maksadıyla kağıt geri dönüşüm kutusu projesi. Bu proje ile mescidlere koyulan kutularda Allah (cc)’ın isminin olduğu gazete, ilan, okul kitabı gibi kağıtlar toplanmış ve geri dönüşüm ile farklı maddelere dönüşmesi sağlanmıştır. Bu proje Amman’da 20 kadar mescidde Allah’ın yardımı ile yayılmıştır.
g) Evlenmek isteyen gençleri hayırlı kişilere yönlendirmeyi içeren “gençlere yardım projesi”.
h) Dr.İyad’ın yönettiği www.al-furqan.org sitesinde hutbeleri yayınlamak ve namaz kılanlarla etkileşim halinde bulunmak.

9) Dr.İyad birçok üniversite ve mescidde davete dayalı konferanslar verdi. Ve resmi kanallar tarafından hutbe vermesi 4 kez durduruldu. Daha sonra 2010 yılında yirmi gün süreyle tutuklanan İyad Kunaybi’nin hutbe vermesi yasaklandı. O da davet çalışmalarına internetten devam ederek, Eczacılık Fakültesindeki görevini de sürdürdü.

10) Bundan 7 ay sonra Dr.İyad yeniden tutuklandı. Afganistan Taliban’a mali yardımda bulunduğu için Devlet Güvenlik Mahkemesi, yabancı devletlerle ilişkileri bulandıran, devletin izin vermediği faaliyetler yapmak töhmetini yöneltti ve Kunaybi’ye iki buçuk yıl hapis cezası verildi. Bu dava Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi’yi de içine almış ve ona da Afganistan Taliban’a asker toplama töhmeti yöneltilmişti.

11) Bu dava halkta büyük yankı buldu ve Doktorun akrabaları, arkadaşları ve öğrencileri serbest bırakılması için birçok gösteri düzenlediler, adına birçok facebook sayfası açtılar. Temyiz mahkemesi uzayan süreçte hükmü bozduğunu ve Doktorun kendisine nisbet edilen töhmetlerden sorumlu olmadığını ilan etti ve 470 gün hapiste kalan Doktor Ocak 2013’de serbest bırakıldı.

12) Tutukluluğu süresince birçok kitap okudu ve daha sonra yayınlanacak olan kasidelerini yazdı. Esaret süresi boyunca yaşadığı uzlet halinden, oradaki kardeşlerinin güzel ahlak ve sabırlarından ruhi olarak çok istifade etti. Ve Kur’an üzerine tefekkürünü artırarak, hapisten sonra başladığı radyo programı “Ayet ve Gaye”nin alt yapısını hazırladı.

13) Dr.İyad serbest bırakıldıktan sonra, üniversitedeki işine ve araştırmalarına geri döndü ve uluslararası dergilerde eczacılıkla ilgili birçok ilmi çalışma yayınladı.

14) Esaretten sonra davet çalışmaları da hızlanarak devam etti. Video ve makaleleri internetteki çeşitli sayfa ve hesapları aracılığıyla dünya çapında yayılmaya başladı.

|Dr.İyad’ın Arap Devrimleri ve Cihad hususundaki tavrı|

Arap Devrimleri başladığı zaman Dr.İyad halen tutuklu idi. Serbest bırakıldığında da bütün Selefilerin ve Mısır’daki İhvan-ı Müslimin’in aksine bir tutum sergiledi. Zira Dr.İyad derin devletler tarafından başlatılan devrimlerin yapıldığı ülkelerin temizlenip, tasfiye edilmesi için devrimlerin tamamlanması gerektiğine inandı. Ve pozitif hukuka dayalı sistemlerin gölgesinde siyasete katılmanın, yasamaya dayalı demokratik esaslar üzerine bina edilmiş başkanlık sistemi ve parlamentoya katılmanın, devrimden sonra oluşturulacak anayasayı onaylamanın haram olduğuna dair makaleler yayınladı, konferanslar verdi. Ayrıca kanun koyanın baskısına, derin devletle yüzleşmeye ve evcil demokrasiden ayrılan pak davete özen göstermeye yoğunlaşmanın zarureti konularına da değindi. “Şeriat’a yardım” serisi ile Şeriati uygulamada tedricilik önerilerini, seçimlere katılmayı, siyasi takiye konusunu, “İslami” siyasi eylem hatalarını ve taviz vermenin haramlığını ele aldı. Bu alandaki faaliyetleriyle birçok farklı tepki ile karşılaştı. Ancak Dr.İyad’a başlangıçta karşı çıkan birçok kişi, bu demokratik katılımın sonuçları bilhassa Mısır’daki askeri darbeden sonra ortaya çıkınca onu desteklediler.

Yine Dr.İyad’ın Mısır olaylarından dersler ve Askeri Darbe sonrasında derin devletin yaptığı zulmü reddetmek adlı serileri de yayılmıştır.

|Dr.İyad’ın üstlendiği davetin içeriği|

Dr.İyad herhangi bir partiye ya da akıma intisab etmiyor, kendisini Müslümanlardan bir kişi olarak tanımlıyor. O aynı zamanda da İslam Devletinin kurulmasına çağırarak, şer’i kurallara uygun gerçekleşen cihadı destekliyor. Onun Suriye’deki cihada yardım konusunda on videosu büyük oranda yayılmış ve birçok kanalda yayınlanmıştır. En meşhurları : “Suriye için ne yapabilirim?” “Suriye rejimini müdafaa edenlere” “Farkında olmadan Suriye mücahidlerine eziyet mi ediyoruz?” “Medyanın Suriye Devrimini karalaması”

Ve yine onun Filistin’deki, Irak’taki, Mali ve Afganistan’daki Müslümanları savunma maksatlı konuları da bulunmaktadır.

Kendisinin çağırdığı ve Müslümanları da üstlenmeye teşvik ettiği davetin içeriği şöyledir:

* Allah’ın Dininin hiçbir yönünü ihmal etmeyen, Müslümanların akidelerini, düşüncelerini, gidişatlarını ve muamelelerini düzenleyen genel bir davet.
* Güzel ahlak ve toplumun her tabakasında ihlâsın oluşmasıyla bu davetle aktif bir hareketlenme sağlanması.
* Nefisleri ilimle donanmak üzere eğitmek, neticelere tahammül göstermek, gerektiğinde kurbanlar vermek ve bâki olanı fâni olana tercih etmek.
* Davetçileri attıkları her adımı hesaplamaya ve kendilerini ölümle karşılaştıkları yerlerde faydasız yere öne atılmaktan alıkoymaya iten hikmetli davranış. Ama aynı zamanda da, Hak hususunda güçlü olma ve batılın öfkelenmeyeceği alanlarda davetlerini kısıtlamaktan onları alıkoyan bir sadakat.
* Sonra da meşru dünyevi başarı sebeplerine tutunarak kapasiteyi kullanmak, uzmanlıklarda öne çıkmaya azim göstermek, insanlara dinlerinde ve dünyalarında fayda sağlamak.
* Kafirlere ve münafıklara karşı elle,dille,kalple ve mal ile cihad etmek. Bu hususta her makama uygun olanı yapmak
* Yapılan bütün bu şeylerin Kur’an’dan, Sünnetten neşet eden bir hidayet üzere olması, eğrilikten ve fasid tevilden uzak olarak yakîn, sebat, sabır ve güzel bir tevekülle ile çerçevelenmesi… Ve bu yolda cankurtaran simidi gibi davetçilere kendisini arzeden şaibeli, parlak fırsatları reddetmekle Allah’a olan sadakatin ispatı.
* Dr.İyad’ın “islâmi” partilerle ilişkisi genel anlamda olumlu olup, nasihatleşme, tasvib, yapıcı eleştiri ve gerektiğinde kınama esası üzerinedir.
* Arkadaşları, öğrencileri ve iç içe olduğu insanların geneliyle ilişkileri ise aynı şekilde iyidir. Hatta gayr-i müslimlerle bile. O muamelede bulunduğu kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakmaya gayet özen gösterir.

|Dr. İyad’ın davetinin hedefleri|

*Müslümanı diniyle iftihar eder ve sıhhatinden emin olur hale getirmek.
*Müslüman’ın Allah’a, peygamberine ve Allah’ın dinine muhabbetini artırmak.
*Allah’ın dininin, insanların ictimai, siyasi, fikri ve ruhi hayatlarına hükmetmesi zorunluluğuna insanları ikna etmek.
*Anlayışları tashih etmek.
*Kesinlik ve “Furkan” mefhumlarına yoğunlaşmak, Ilımlılık ve tavizler “fıkhıyla” muharabe.
*En güzel ahlaki özelliklere, özellikle de cesarete, heybete, ve zilleti terk etmeye teşvik etmek.

|Dr. İyad’ın davetinin özellikleri|

1- Bilgilerin kaynağını zikretme, nebevi sahih hadislere itimat etme
2- Konularda yenilik, İslam kültüründe yeterince konuşulmamış konulardan doğan boşlukları kapatma çabası.
3-En büyük faydaya en az kelimeyle ulaştırmak için, bilgide yoğunlaşma ve özetleme.
4- Farklı toplumsal tabakalara uygun olan bir dil kullanma.
5- Allah’ın değişmez kanunlarını açıklamak için vakıayı ayetler ve hadislerle bağlama.

|Dr. İyad’ın çalışmalarının tercüme edilmesi|

Dr İyad’in bir çok makalesi ve konuşması İngilizceye, Fransızcaya, Almancaya, Endonezyacaya ve Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Dr. İyad İngilizcesi iyi olduğu için, Allah’ın izni ile bazı konferanslarını İngilizce vermeyi düşünmektedir.

Dr.İyad’ın Arapça Resmi Facebook Sayfası http://www.facebook.com/EyadQunaibi7

YouTube Hesabı: www.youtube.com/EyadQunaibi
Twitter Hesabı: @eyadqunaibi
Google Plus Hesabı: gpluse.to/EyadQunaibi
Twitmail Hesabı: twitmail.com/profile/EyadQunaibi

(Dr.İyad’ın bu ayrıntılı biyografisi |Kulliyetu Neva| tarafından tercüme edilmiştir)

Sitede bulunan yazı ve videoları için tıklayınız.

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu