MultimedyaVideo

Tekfirden Sakının! Şeyh Süleyman Ulvan

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.

Şeyh, Allah sizi hayrıyla mükafatlandırsın, günümüzde Tekfir bazı insanlar tarafından oldukça yaygınlaştı, ve bunların bazıları ilim sahibi kişiler.
Aynı zamanda Dindeki sabır çok az olup kendilerini tekfirle oyalayan insanlar da var.
Peki siz bu konu hakkında ne diyorsunuz?

Şüphesiz ki tekfir büyük bir meseledir. Önemli meselelerden biridir, ben size bu konu hakkında bazı önemli kaideleri söyleyeceğim:

İlk kaide şudur: Tekfirle ilgilinmesi gereken kişiler ilim sahibi ve fıkıh anlayışına sahip insanlardır. Anlaşıldı mı?
İkinci kaide şudur: İslama yakin ile giren (şüphe etmeden) onu yakin ile (şüphe etmeden) de terkeder.

Üçüncü kaide şudur: İnsanı dinden çıkaran eylemler birbirinden farklıdır. Bunların bazıları yalnızca, konuyu ayrıntılı bir şekilde bilen alimler tarafından fark edilir.

Öte yandan dinden çıkaran bazı eylemler açıktır, mesela; şirk ve Allah’a ve Elçisine(sav) iftira atmaktır. İnsanların çoğu bu meseleleri bilir. Ve insanların çoğu tarafından bilinmeyenler de vardır.
Yani bu ikisi arasında fark vardır. Her neyse, elinden geldiğince bu meseleye dikkat etmek zorunludur.
Bir insan ilimsiz bir şekilde bu meselelerle meşgul olursa, o günahkardır.
Yani bu konu hakkında ilmi, Kuran Sünnet ya da icmadan açık delilleri yoksa konuşması yasaktır.

Peygamber (sav) dedi ki ” Her kim Müslüman kardeşine kafir derse ve böyle denilen kişi kafir değilse bu söz söyleyene geri döner.” ( Buhari,Müslim,Ebu Davud)

Eğer kafir olmayan birini tekfir edersen, sen kafir olursun. İşte bu yüzden bu meselede dikkatli olmak önemlidir.
Kişi ilim öğrenmeye yeni başlamış olabilir, ya da avamdan cahil olan biri olabilir. Diğer konuları es geçip kendini bu meseleyle meşgul edebilir.
Öyle meşgule der ki, namazın yahut guslün farzlarını bilmez. Ona talak(boşanma) hakkında bir soru sorduğunda cevap veremez.
Ayrıca, o hepsi aynıymış gibi davranmasına rağmen,askine tekfir meselesi tüm diğer meselelerden büyüktür.
Ona ” elini 3 kez boşayan erkeğin hükmü nedir” diye sorulduğunda cevap veremez.
Peki bu sorunun cevabını bilmiyorsan nasıl olur da tekfir meselesini bilirsin. Çünkü onun için tekfir meselesi daha önemlidir.

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu