İslamKuran - Sünnet

Bakara Suresi Tefsiri 33. Bölüm – Nouman Ali Khan

Allah’ın dinini size indirdiği şekli ile uygulamadan vazgeçerseniz o zaman işte gelenekte olan şeyleri din olarak uygulamaya başlarsınız. Yaygın bir uygulamayı siz de fark edeceksiniz. İnsanlar geleneksel kült uygulamalarına başlarsa bundaki amaçları ne oluyor? Buradaki amaç dünyevi mi yoksa uhrevi mi oluyor? Her zaman dünya içindir.

Şimdi birinin geleneksel bir uygulama içinde olduğunu düşünelim mesela işte koluna bir şeyler takması, bir şeyi ateşe vermesi, ateşin etrafında dans etmesi gibi şeyler. Bunları niye yapıyor? Belki erkek çocuğu olmasını istiyor. Veya saçlarının tekrar çıkmasını istiyor ya da motosiklet istiyor. Bu tür geleneksel eylemler için sonuçta istenen bu dünya için olan beklentileri mi yoksa ahiret için olan bir beklentileri mi? Elbette bu dünya için “Al acile”. Bütün bunların sizin ahiret ile ilgili bir beklentinizle yapılan şeyler değil tam tersi dünyevi çıkarlar için yapılan şeyler. Bu dünya için. Bu ikisi arasında etimolojik değil aynı zamanda filozofik bir bağlantıda var.

Bu kelime tek başına yeterince ilginç ““Ve mâ a’celeke an kavmike yâ mûsâ. Kâle hum ulâi alâ eserî ve aciltu ileyke rabbi li terdâ” (Taha, 83-84). (Mûsâ, Tûr’a varınca): “Seni, acele ile kavminden uzaklaştıran nedir, ey Mûsâ?” (dedik.) Mûsâ, şöyle dedi: “Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim! Sen hoşnut olasın diye, acele ederek sana geldim.” Musa (as) Allah ile buluşmaya gidecekti. Ama gideceği yere biraz erken geldi. Niye erken geldin ya Musa? Dedi Allah. Sen hoşnut olasın diye acele ettim Allah’ım dedi. Burada da “acile” kelimesi acele etme anlamında kullanılmıştır.

“İnsanlar Allah’tan gelen vahyi terk ederek onu değiştirerek kendilerine göre şekillendirilmiş bir din haline getiriyorlar.”

Ama burada bir karşıtlık var. Allah’ın bir elçisi Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için acele ediyor. Ama diğer tarafta buzağıya tapmak için acele eden insanlar var neden? Çünkü onlar dünyalık birtakım şeyleri elde etmek için acele ediyorlar. Acele ederlerse dünyevi ihtiyaçlarının bu tür geleneksel davranışlarla karşılanacağını düşünüyorlar. SubhanaAllah. Şimdi devam edersek “ve uşribû fî kulûbihimul icle” İnkarları yüzünden buzağı sevgisi kalplerine sindirildi. Dünya hayatı onlara süslü gösterildi. Aslında burada o tür yanlış davranışlara düşen insanlarla ile ilgili çok güzel bir teşhis yapılıyor. Bu insanların ahiret gibi bir derdi yok onlar sadece bu dünya ile ilgileniyorlar. Onların yaptıkları dualara bakarsanız bunu görürsünüz.

Dünyanın birçok yerinde “sudo saints” grubunun takipçilerine bakın. Dua etmek için sizden ücret alırlar. Oldukça iyi bir sektör. Onlara gidiyorsunuz sizin için dua ediyorlar ve mutlaka duanız cevaplandırılıyor. Örneğin kızım evlenemiyor, evlenme çağı olan 26 yaşını geçti. Onun için dua istiyorsunuz ama tabi bunun için para vermeniz gerekli. Bu tür şeylerde fark ettiğiniz gibi bütün dualar dünyevi istekler için. Hepsi bu dünya için. Burada Allah oldukça güçlü aynı zamanda acıtan ama doğru bir teşhiste bulunuyor. İnsanlar Allah’tan gelen vahyi terk ederek onu değiştirerek kendilerine göre şekillendirilmiş bir din haline getiriyorlar.

Bakara Suresi 33. Bölüm pdf dosyası

Bakara Suresi Tefsiri 33. Bölüm pdf

 

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu