Fıkıh - AkaidTavsiyeler - İpuçları

İmanın Zayıflığı ve Çözüm Yolları

 İmanın zayıflığının alametleri:

> Günah işlemek ve pişman olmamak
> Katı kalpli olmak ve Kur’ân okumak istememek
> İyi ameller için tembel hissetmek (geç namaz kılmak gibi..)
> Sünnetleri terketmek
> Çok farklı ruh hallerine sahip olmak (genelde huzursuz olmak, çabuk üzülmek gibi..)

> Kur’ân’dan âyetler duyunca pek bir şeyler hisstememek
(veya meal okuyunca azap ayetlerinde, müjde ayetlerinde hissiz kalmak
gibi..)

> Allah’ı hatırlamakta ve tesbih etmekte zorlanmak
> İslamiyet aleyhinde bir şeyler yapıldığında rahatsız olmamak
> Makam, şöhret, para hırsında olmak
> Cimri ve pinti olmak, fakirlere yardımda bulunmamak,
> Başkalarına iyi şeyler yapmalarını söyleyip kendisi yapmamak,
> Başkaları için işler iyi gitmediğinde bundan hoşlanmak,
> Bir şeyin helal veya haram olmasıyla yetinmek, mekruh (şüpheli) olanlardan kaçınmamak,
> Basit gibi görünen amelleri işleyenlerle dalga geçmek (cami süpüren, temizlik yapan insanlar gibi..)
> Müslümanların hazin durumu için üzülmemek,
> İslamiyet için bir şeyler yapmak şuurunda olmamak,
> Sırf kavga etmek için insanlarla kavga etmeyi sevmek,
> Dünyevî konularda hemen kendini kaptırmak (sadece maddi bir şeyler kaybettiğinde üzülmek gibi..)
> Başkaları hakkında saplantılı, önyargılı olmak..

Buraya kadar tamam, peki nasıl bunları düzelteceğiz?

– Kur’ân’ı Kerim okumalı ve manası öğrenilmeli. O zaman kalplerimize
“Sekine” (Huzur, rahatlık) gelir. Bundan en güzel istifade için Cenab-ı
Hakkın kendinizle konuşuyormuş gibi düşünün. Kur’ân’da insanlar farklı
kategorilerde tarif edilir, size en uygun olanı bulun.
 

Allah’ın büyüklüğünü düşünün. Her şeyin anahtarı O’nun elindedir.
Kâinatta O’nun büyüklüğünü gösteren sonsuz deliller vardır. Her şey onun
izniyle olur. Kara bir gecede, kara bir taşın üstündeki kara karıncanın
ihtiyacını gözeten O’dur..

– Bazı temel bilgileri
öğrenmek için bi çaba sarfedin. Mesela güzel abdest almak, doğru
temizlik yapmak gibi. Cenab-ı Hakk’ın isimlerini ve kâinattaki
tecellilerini öğrenmeye çalışın. Unutmayın, takva sahibi insanlar,
bilgisi olan insanlardır. “Allah’dan kulları içinde en çok âlimler
korkar” (Âyet-i Kerime meali)
 
– Cenab-ı Hakk’ın hatırlandığı topluluklarda bulunmaya çalışın. Buralar meleklerin bulunduğu mekânlardır.

– Güzel amellerimizi arttırmalıyız. Bir güzel amel başka güzel bir
amele kapı açar. Cenab-ı Hak sadaka veren için kolaylıklar ihsan eder ve
iyi amel işlemesini kolaylaştırır. Güzel ameller az da olsa devamlı
yapılmalıdır..
 
– Hayatımızın sonunun sefillik içinde
geçmesinden korkmalıyız; ölümü hatırlamak lezzetleri tahrib eder..
“Lezzetleri acılaştırıp tahrib eden ölümü çokca zikrediniz.” (Hadis-i
Şerif meali)

– Ahiretin farklı mertebelerini hatırlayın. Öldüğümüz zamanı, sorguya çekildiğimiz zamanı, sonraki yerimizi..
 
– Dua edin, Cenab-ı Hakk’a olan ihtiyacımızı hatırlayarak. Alçak gönüllü olan. Bu hayattaki maddi dertleri büyütmeyin.

– Cenab-ı Hakka olan muhabbetimiz fiillerimize yansımalı. Cenab-ı
Hakkın dualarımızı kabul edeceğine inanmalıyız. Yanlış yaptığımızda
korkusunu hissetmeliyiz. Gece uyumadan önce geçen günün muhasebesini
yapmalıyız..
 
– Günahların ve emirlere uymamanın
etkilerini düşünmeliyiz- biri güzel ameller işleyip imanı artmış, bizim
imanımız kötü ameller yüzünden azalmış. Başımıza felaketler afetler
geldiğinde bunlarının birer ikaz, tokat olduğunu da unutmamalıyız..

pixelislam.com

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu