İslamİslam Tarihi

Peygamber (s.a.v)’in Mescid-i Cuma’da Yapmış Olduğu Hutbe

Rasullullah’ın Kûba’dan Cevf’e yolculuğu sırasında Mescid-i Atika veya Mescid-i Cuma ismiyle anılan yerde, sayısı 100 civarında olan cemaate İslam’dan bahsedip, hareketleri konusunda uyarıp nasihatlerde bulunduğu hutbesi:

Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ister, O’ndan mağfiret ve hidayet dilerim. O’na iman ederim. O’na nankörlük etmem. Düşmanlığım O’na nankörlük edenedir. Allah’tan başka ilah bulunmadığına, tek olduğuna, ortaksız olduğuna, Muhammed’in de O’nun kulu ve elçisi olduğuna, Muhammed’i hidayet, hak din, nur ve öğüt ile gönderdiğine şahitlik ederim.

Ey insanlar! O Allah ki, peygamberlerin arasının açıldığı, ilmin azaldığı, insanların sapkınlığa düştüğü bir zamanda kulunu, tam bir hidayet, tam bir nur ve en güzel olan Kuran ile gönderdi.

Ey insanlar! Sözlerin en güzeli, Allah’ın kitabının sözleridir. Allah kimin kalbini Kuran’la süsler ve onu küfürden sonra İslam’a mensup kılarsa; o da Kuran’ın sözlerini insanların sözlerine tercih ederse; işte o kimse felaha erer; kurtulanlardan olur. Allah’a ve Resulüne uyan doğru yolu bulmuştur. Allah’a ve Resulüne karşı gelen de azgınlık ve taşkınlığa saplanmış, sapıklığa düşmüştür. Allah’ın sizi sakındırdığı şeylerden sakının. Bundan daha üstün bir hatırlatma ve bundan daha değerli bir nasihat yoktur.

Ey insanlar! Sadece Allah’a ibadet edin; O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın. O’ndan sakınılması gerektiği gibi sakının. Allah’ı sevin, Allah’ın sevdiğini sevin. Allah’ın kitabından usanmayın; O’nun zikrinden kalbinize darlık gelmesin. O’nun kitabı, yaratılan her şeyin üstününü seçip ifade eder; amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini, kıssaların iyisini anlatır. Haram ve helalleri bildirir. Güzel sözlerinizle Allah’ın söylediklerini tasdik edin ve söyleyin. Allah’ın ihsan ettiği rahmet ve sevgiyle birbirlerinize karşı muhabbetli olun.

Ey insanlar! Allah’tan başkasında kuvvet ve kudret yoktur. Allah’ın düşmanlarına düşman olun. O’nun yolunda gereği gibi cihad edin.

Ey insanlar! Kendinizi ahirete hazırlayın. Ahiret azığınızı önceden gönderin ki oraya gittiğiniz zaman hazır bulabilesiniz. Şunu bilin ki hepiniz öleceksiniz ve malınız sahipsiz, sürüleriniz çobansız kalacak. Rabbiniz size ‘Benim elçim size gerekli şeyleri bildirmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen bunlardan kendine ahiret payını ayırdın mı?” diye soracak. Eğer azığınızı önceden göndermemişseniz sağınıza bakacaksınız, solunuza bakacaksınız ve cehennemden başka bir şey göremeyeceksiniz. Öyle ise yarım hurma ile de olsa, kendinizi cehennemden uzak tutun. Gücü yeten hayır işlemeyi ertelemesin. Onu bulamayan da güzel sözle kendisini cehennemden korusun.

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Kaynak: Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı

 

Benze Yazılar

Bir Yorum

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu