Davet - TebliğDökümanlar

Size Özel – Davet Mektubu

 

2011 yılında hazırladığımız bu risaleyi bir grup arkadaşla çeşitli yerlerdeki İmam Hatip, Lise, Kuran Kursları gibi yerlerde dağıttık. Siteye şimdi atma imkanımız oldu. Dileyen kardeşler yazının çıktısını alıp dağıtabilirler.

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla
Allah’a hamd eder ondan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden O’na sığınırız. Bize hidayet eden ve doğru yolu gösteren Allah’a hamd olsun. Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerine olsun.

Sevgili Kardeşimiz,

Hakkın ve batılın, iyinin ve kötünün birbirine karıştırıldığı, imanın elde kor ateş tutmak gibi olduğu bu dönemde, Peygamber(as)’ın tavsiye ettiği üzere siz değerli kardeşimize birkaç nasihatte bulunmak isteriz. Unutma ki, bu dünya hayatı ve içindekiler yalnızca bir imtihan meydanını temsil eden ve gelip geçici bir mekandan başka bir şey değildir. İşte bu imtihan dünyasında başıboş yaratılmadığını, neden, niçin, nereye doğru gittiğini hiç düşündün mü?

Muhakkak ki bu dünya hayatı ve içindeki tüm canlılar yalnızca bir amaca yönelik yaratılmıştır. O amaç ise Allahu Teala’ya hakkıyla kulluk etmektir.

Peki, bizler Allahu Teala’ya hakkıyla kulluk ve ibadet yapıyor muyuz? O’na ve Rasulüne kayıtsız şartsız itaat ediyor muyuz? Hayatımızın her alanında O’nun rızasını kazanmak için çabalıyor muyuz? Amacımız ve gayemiz sadece Allah’ın dinin hakim kılmak mı? Hareketlerimizi kim belirliyor ve kimi örnek alıyoruz hayatımızda? Peygamber(as) ve sahabeleri mi yoksa günümüzde şer odakları olan şarkıcıları, artistleri, dinsiz ve ateistleri mi? Hareketlerimiz Kuran ve sünnete göre mi yoksa çağın modern kurallarına göre mi?

Giyinişimiz, konuşmamız, dinlediklerimiz ve izlediklerimiz kimin tarzı? Müslümanın olması gerektiği gibi mi yoksa Amerika ve batının gençlere sunduğu model gibi mi?

Ey Müslüman Genç!

Hayatının amacı ne? Gayeni hiç düşündün mü? Ne için ve kim için çabalıyorsun? Allah’ın bizi bu dünya hayatında görevlendirdiği halifelik vazifesini hiç düşündün mü?

Ey Kardeşim!

Tarih boyunca şeytan ve dostlarının meydana getirdiği küfür sistemleri, Müslüman gençlerin içlerindeki kuvveti bildiklerinden, onları hep uyutma ve yozlaştırma politikasına başvurmuşlardır. Müslümanları kendi benliklerinden uzaklaştırmaya ilk gençlerden başlamışlardır. Çünkü onlar da bilmektedirler ki, imanı, akidesi sağlam bir Müslüman gencin dini için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. O bu uğurda en kıymetli canını, malını, ailesini ve tüm varlığını feda etmekten çekinmez. Hiçbir şey onu korkutamaz ve yıldıramaz. Onun hayattaki yegane amacı İslam’ı önce kendi hayatına sonra da tüm dünyaya hakim kılmaktır.

İşte İslam düşmanları bütün bunları bildikleri için Müslüman gençlerini nefislerine cazip gelecek her türlü dünyalıklarla kandırarak, onları uyutma ve oyalama çabasına giriştiler. Ve bu çabalarının sonucu olarak dininden, tarihinden, amacından uzaklaşmış bir gençlik var karşımızda. Çevrene bir bak! Uyutulmuş binlerce Müslüman genç göreceksin. Allah’a inanan, Müslüman olan ama hayat tarzı olarak İslam dışı inançların peşinden giden bir genç nesil…

Mücadele ve direnişten habersiz, sorumsuz, dinini umursamaz bir genç nesil…

Ama şunu da unutma ki şeytan ve dostları bu çalışmalarında ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, Allah’ın dinini yaşayacak ve yaşatacak, hakikatleri haykıracak, uyuyan bir nesli uyandıracak öncü bir Müslüman topluluk her zaman mutlaka var olacaktır. Bu Allah’ın kesin vaadidir. Ölmüş bir beldede İslam adına çalışan bir tek gencin bulunması zafer için yeterlidir.

İşte bizler istiyoruz ki, bu uyanan ve sorgulayan gençlerin arasına sen de katıl. Çünkü sen dünyaya adaleti ve barışı getirecek olan bir dinin temsilcisisin. Ve sen bu alemde en üstün kılınan halifesin.

Görevini unutma ey genç! Kendini ve çevreni sorgula. Tevhidi (Allah’ın birliğini, ortağı ve benzeri olmadığını, sadece ona kulluk edilmesi gerektiğini) öğren ve öğret. Hayatının amacını belirle. Gayretlerin ve çalışmaların sağlam bir hedef için olsun!..

Ve unutma ki sen örnek bir Müslüman gençsin. Sen tek ilah olan Allah’a bağlanmakla diğer insanlardan üstünsün. Davranışların, hareketlerin ve hayat tarzın asla onlara benzememeli. Sen izzet ve şeref sahibisin…

“İzzet ancak Allah’ın, Rasulünün ve müminlerindir. Fakat münafıklar bilmezler.”(Münafikun-8)

Bizler bu topraklara imanı yeniden getirecek olan Asım’ın nesliyiz! Dünyaya barışı, adaleti ve huzuru getirecek olan Allah’ın yeryüzündeki halifeleriyiz!

“Bütün uyuyanları uyandırmaya tek bir uyanık yeter.”(Şehid Malcolm X)

Genç Müslümanlar – 2011

Benze Yazılar

Bir Yorum

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu