Kitap

Allah İslam’a Bir Zafer Hazırlıyor – Enver el-Evlaki

Şeyh Enver el-Evlaki‘nin kaleme aldığı “Allah İslam’a Bir Zafer Hazırlıyor” kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Günümüzü değerlendiren Şeyh, yapmamız gerekenleri, elimizdeki fırsatları kaçırmamız gerektiğini çok güzel bir şekilde anlatıyor.

Kitaptan bir bölüm:

Şimdiki zamanda mesela, bazı kardeşler davet/tebliğ için uğraşıyor, onu vurguluyorken bazı kardeşler ise ilim konusunu vurguluyor. Bizim bu ve diğer tğm alanları vurgulumamızi önemsememiz gerekiyor. Fakat şu zamanda en çok ne gerekli diye sorduğumuzda, cevabın sahabe zamanındakiyle aynı olduğunu görüyoruz, çğnkü maalesef bizler 14. yüzyılda ulaştığımız en düşük seviyeye gelmiş durumdayız.

Hakkında şikayetçi olduğumuz zamanımız, sahabeden sonraki tüm neseller arasında, onlarınkine tam olarak benzemese de en çok benzeyendir. Çünkü sahabe geldiğinde İslami bir otorite yoktu ve şimdi de İslami bir otorite yok. Fakat 1400 yıldır durum hiç bu hale gelmemişti. Sahabe geldiğinde, Pers imparatorluğu  ve Roma imparatorluğu gibi büyük güçlerle savaştılar ve çevrelerindeki tüm Araplar onlara karşıydı. Bu, bizim şimdiki durumumuza çok benziyor ve yıllardır böyle bir şeyle karşılaşılmamıştı. Bizim zamanımdan önceki zamanlarda İslami bir otoriye vardı, insanlar Hakk’ı öğretmekte yardımcı olurlardı ve hicret edilebilecek yerler vardı. Fakat şimdi tüm dünya bize savaş açmış durumda, tıpkı sahabe zamanındaki gibi.

Bu demek oluyor ki bu zamanda yaşayan insanların ecri daha büyük olacaktır. Sahabenin ecriyle aynı olacak demiyoruz, fakat yine de ecri çok büyük olacak. İşte bu yüzden Rasulullah (s.a.v) bir hadisinde: “En iyi nesil sahabe, sonra tabiin, sonra da tebe-i tabiindir. (Müsnedi Ahmed, Sahihu ibn Hibban) böyle olmasına rağmen zamanın sonuna doğru öyle bir nesil gelecek ki onlardan her birinin ecri elli kişinin ecrine eşit olacaktır.” demiştir. Sahabe bunun üzerine, “Bizim aramızdan elli kişi mi yoksa onlarında arasından mı?” diye sorduğunda ise Rasulullah (s.a.v) şöyle demiştir: “Sizin aranızdan elli kişi.”
Yani kıldığın namaz elli sahabenin namazı gibi olacaktır. Bir gün oruç tutman ise elli sahabenin oruç tutması gibi olacaktır. Ecir elliye katlanmıştır, sebebi de bu zamanın zorluğudur. Rasulullah (s.a.v) zamanın sonuna doğru ümmetinin en iyileri arasından olan bir topluluğun geleceğini söylemiştir. Hadiste şöyle buyrulmuştur: “On iki bin kişilik bir ordu. Aden-Abyan’dan çıkacak. Onlar zaferi Allah’a ve Rasulüne getirecekler. Onlar benimkiler ve onlarınkiler arasında  en iyilerdir.” (Müsnedi Ahmed 1/133)

Onlar Rasulullah (s.a.v) ve onların zamanı arasındaki en iyiler olacaklardır. Yani tüm yüzyıllar arasında en iyiler onlar olacaktır. Çünkü onların zamanı sahabenin zamanına en çok benzeyendir.

O zaman neden böyle güzel bir fırsatın olduğu zamanda yaşamaktan şikayet edesiniz? Ekonominin en iyi seviyesinde olduğu, herkesin zengin olduğu bazı zamanlar vardır. Ve sonra da işlerin kesat ve yavaş olduğu, insanların “keşke ekonominin canlı olduğu zamanlarda yaşasaydık ve eskisi gibi zengin olsaydık” dediği zamanlar da vardır. Biz şuan canlılık döneminde yaşıyoruz; fakat sadece farkında değiliz, bizi bekleyen ecrin farkına varıp birşeyler yapmamız lazım. Ecir o kadar büyük ki, insanların gelip onu kazanmak için bir şeyler yapmasını bekliyor. Eğer bir şeylerin kolay olduğu bir zaman olsa ecir azaltılır, fakat eğer zorluğun çok olduğu zamansa ecir artırılır.

Ecir zorlukla uyum içindedir. O zaman neden gerçekten en iyi olan bir zamandan şikayet edesiniz? Zaferin hemen yaında olduğu zamandan konuşuyorsak ve eğer Rasulullah (a.s)’ın hadiste bahsettiği “Muzaffer bir grup Mehdi’ye zaferinde yardım edecektir.” gaybi bilgisini yaşıyorsak; eğer bu zamana yakınsak, ecir çok yüksektir ve biz tüm bunlar olurken bir kenarda bekleyenlerden olmak istemeyiz.

Rasulullah (s.a.v) buyuruyor ki: “Gerçekten Allah bana yeri topladı da, onun doğusunu ve batısını gördüm. Hiç şüphe yok ki, ümmetim bana toplanan yerlerin mülküne ulaşacaktır.” (Sahih-i Muslim: 2889) Yani bu din her kıtaya, her ülkeye ve her şehre ulaşacaktır.
“La ilahe illallah” kelamı her şehre girecektir. Bu din gündüzün ve gecenin olduğu her yere ulaşacaktır; gündüzün ve gecenin ulaşmadığı bir yer var mıdır? Kafirlerin ve münafıkların kaçacağı yer yoktur. Eğer bu dinden saklanmak istiyorlarsa Mars’a ya da başka bir gezegene gitmeleri gerekecek. Dünyada gidebilecekleri hiç bir yer yoktur. Zaferin yolda olduğu konusunda hem fikiriz, soru şu ki ne zaman gelecek?

Enver el-Evlaki

Allah İslam’a Zafer Hazırlıyor

Enver El Evlaki
Anlatı Yayınları
102 Sayfa

Şeyh Enver el-Evlaki Kimdir?

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu