Kitap

Çağdaş İnanç ve Düşünceler

Mani Bin Hammad el CUHENİ tarafından kaleme alınan ve BEKA YAYINLARI tarafından yayınlanan “Çağdaş İnançlar ve Düşünceler” kitabı tüm kıtalarda varlığını devam ettiren ideolojiler, siyasi partiler, dinler, mezhepler, ve düşünce akımlarına dair 2 ciltlik ayrıntılı bir inceleme.
Okurlarına yüzlerce farklı düşünce sistemi ve inanca dair bilinen önyargıları aşarak nesnel bir bakış açısı kazandırmaya aday olan bu kitapta ele alınan konular son derece özet ve akademik bir dille incelenmiş. Kitabın Türkiye bölümünde Nurculuk, Milli Görüş gibi akımlar incelenmiş, Kömünizm, Kapitalizm, Liberalizm, ve daha bir çok ekol son derece akıcı bir üslupla okura yansıtılmış.
Çağdaş İnançve Düşünceler
(Dinler, Mezhepler, Cemaatler, İdeolojiler, Edebi, Felsefi ve Siyasi Akımlar)
Orjinal isim: El-Mevsuatu’l-Muyessera fi’l-Edyani ve ‘l-Mezahibi ve ‘l-Ahzabi’l-Muasıra
Kitabı BEKA Yayınlarından temin edebilirsiniz.
 Yerebatan Cad. Çatalçeşme Sokak Üretmen Han No:18 Cağaloğlu İSTANBUL
Tel: 0212 512 90 40 – 512 51 66

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu