Kuran - SünnetMultimedyaVideo

Hz. Peygamber’in İstişareye Verdiği Önem – Rasulullah ile Beraber 6. Bölüm | Dr. Ratib Nablusi

Program hakkında: Doktor Bilal Nureddin’in sunumu ve kıymetli hocamız Şeyh Muhammed Ratib Nablûsi’nin katılımıyla 2021 yılında gerçekleşen “Rasulullah ile Beraber” programında Hz. Peygamber (s.a.v)’in ahlakına, sıfatlarına, fiziksel özelliklerine ve yaşamından ibretlerle dolu bazı hatıralara değiniliyor. Her bölümde Hz. Peygamber’in şahsiyetinin bir yanının ele alındığı bu programda konular sade ve açık bir dille işlenirken hayatın içinden örneklerle de destekleniyor.

6. Bölüm hakkında: “Rasulullah ile Beraber” programının 6. bölümünde istişarenin ne olduğu, önemi ve Hz. Peygamber’in hayatındaki yeri siyer-i nebiden örneklerle tartışılıyor. Bir Müslümanın, bir işin karar ve hazırlık aşamasında sebeplerle ilgilenmesi ve sonunda yalnızca tevekkül etmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

“İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a güven.” (Âli İmran, 159)

İstişarenin Hz. Peygamber’in hayatındaki önemi nedir? Hangi konularda ashabının fikrini almıştır? Vahiyle gelen konular istişareye açık mıdır?

Programdan bir kesit: Benim bu konudaki mütevazı çıkarımım şudur: Bence doğru yöntem “Sadece sebepler varmış gibi sebeplere odaklanmak, işin sonunda ise sebeplerin hiçbir önemi yokmuş gibi Allah’a tevekkül etmek.” Örneğin arabamla bir yere yolculuk ediyorumdur. Yola çıkmadan önce tekerlekleri kontrol ederim, motoru, motor yağını, frenleri kontrol ederim. Sanki sebeplerden başka etken yokmuş gibi sadece onlarla ilgilenirim. Sonra da tüm kalbimle Allah’a yönelirim, “Ey Rabbim! İşimi Sana bıraktım, Sen onu koruyup gözetirsin.” Şunu söyleyebiliriz ki Batı sebepleri çok önemsemiştir. Öyle ki sebeplere tapar hale geldiler ve sebeplerin yaratıcısını unuttular. Biz ise sebeplere yeterince önem vermedik ve bu da bize pahalıya patladı.

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu