Davet - Tebliğ

İnsanlara Nasıl Etki Edebilirsin 1- Dr. İyad Kunaybi

İnsanlara Nasıl Etki Edebilirsin-1 


“Dost kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı” Amerikalı yazar Dale Carnegie’nin çok satan kitabı.

Bu kitabın, insanların kanaatlerini ve tavırlarını etkilemek için verdiği kuralları gerçekten faydalı buldum.

Sonra Nebi’nin hayatını keşfedince bu kuralların orada daha güzel ve eksiksiz bir şekilde olduğunu gördüm.

Bunda şaşılacak ne var ki: “Muhakkak ki sizin için Allah’ın Rasûlünde en güzel örnek vardır.”

Muaviye bin Hakem es-Sülemi, namaz esnasında insanlarla konuşmanın yasak olduğunu (men edildiğini) henüz bilmezken, Nebi (s.a.v)’in arkasında namaz kılıyordu… Cemaatten biri aksırdı ve Muaviye de ona ’’Yerhamukellah’’ dedi. Bazı sahabiler tuhaf tuhaf ona bakmaya başladı ve bunun üzerine: “Ah annelerinden yetim kalasıcalar! Neden bana öyle bakıyorsunuz?” dedi. Bunların hepsi namaz esnasında vukuu bulmuştu.

İnsanlar onu susturmak için elleriyle dizlerine vurmaya başladılar ve bunun ardından da sustu. Muaviye diyor ki: “Anam babam Rasûlullah’a feda olsun. Ne ondan önce ne de ondan sonra kendisinden daha iyi bir öğretici görmedim. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de sövdü. Namazı kıldırıp bitirince bana: ’’Bu namaz (ibadetinde) dünya kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur’an okumaktan ibarettir” dedi.

Kardeşlerim, Allah’ın izniyle kısa kısa her bölümde, insanlara tesir etme ve nasihat için otuzdan fazla nebevi üsluptan birini pratik metotlar ve canlı örneklerle açıklayacağız.

İnsanlarla uyum içinde yaşamak ve aynı zamanda onları iyi bir şekilde etkilemek için hepimizin buna ihtiyacı var.

İşte Allah’ın bizi, kendisi için çıkarttığı (seçtiği) sebebi gerçekleştirmek için buna ihtiyacımız var:

“Siz; insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a iman edersiniz.”

Bu misyonu yerine getirmezsek ne olur?

Nebi (s.a.v.) diyor ki: ”Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; ya iyiliği emreder ve kötülükten men edersiniz yahut Allah-u Teâlâ katından üzerinize azabını gönderir, sonra kurtulmak için yalvarırsınız da duanız kabul edilmez.” (Elbani ve başkaları hadisin hasen olduğunu belirtmişlerdir.)

Müslümanların acılarından elem duyuyor ve akan kanın durmasını istiyorsak… Sıranın bize gelmesinden korkuyorsak… Yine Allah’a dua ediyorsak ve bize icabet etmiyorsa…

İşte çözüm bu: Nebevi yöntem ile nasihat ve tesir.

Vesselamu aleykum ve rahmetullah…

|Tercüme: Gülsüm Nursaçan
|Tashih: Kulliyetu Neva

 

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu