Düşünce - Fikir

Meryemler Mabedi Terkederse

MERYEMLER MABEDİ TERK EDERSE!

Meryem!
Allah’a adanan kız!
Allah’ın bir bitki gibi yetiştirip mabede yerleştirdiği seçilmiş çiçek!…
Sen,
Sen de yerini terk edersen,
Kim dolduracak mabetteki yerini Meryem!
“Gânitin/Allah’a gönülden boyun eğiş” örneğini kim gösterecek insanlara?
Adanmışlığın,
İffetin sembolü kim olacak?
Kim “Allah’ın hesapsız rızık verici” olduğunu hatırlatacak dünyaya?
Zekeriya kimden alacak ilhamını dualarında?
İsa’lar nasıl gelecek Meryem?
Yoksa yerin mi dar geldi Meryem?
Allah’ın senin için seçtiği yeri mi beğenmedin?
“Rüku edenlerle beraber rüku etmeyi” az görüp başka görevler mi edinmek istedin?
Yoksa “Zekeriya’nın hizmetkarlığını” mı kabullenemedin?
Allah’ın katından gelen rızıkları beğenmeyip rızık endişesine mi düştün?

Rabbinin sana verdiği imkânları küçümseyip imkan arayışlarına mı giriştin?
Yoksa İsa istemiyor musun Meryem?
Teslimiyetini, samimiyetini mi kaybettin?
Oysa,
Allah’ın senin için seçtiği yer sana dar gelmemeliydi.

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet etmeyi sürdürmeli, emrolunduğun gibi dosdoğru olmalıydın.
Zekeriyalar hizmetine verilmişken, hizmet alanın belirlenmişken, başka hizmetkârlar veya görev alanları aramamalıydın.
Rızık endişen hiç olmamalıydı Meryem!
Senin O’na ibadetlerin karşılığında, hem dünyada hem ahirette Rabbinin seni rızıklandıracağını unutmamalıydın.
Bulunduğun yerde, olduğu kadar imkanlarını kullanmalıydın Meryem; başka/uzak arayışlara girmemeliydin.

Bildiğini yaşadığın taktirde, Allah bilmediğini öğretecekti sana (imkanlar verecekti).
Sınırları aşmamalı, Allah’ın sana yüklemediği yükleri taşımaya kalkmamalıydın Meryem!
Allah’ın seni koyduğu yerde olmalıydın.
Allah’tan emir alıncaya kadar mabedini/yerini terk etmemeliydin.
Sabretmeliydin, gönülden itaate devam etmeliydin hiç bir beklentin olmadan.
İsa’yı uzakta aramamalıydın Meryem!
Eğer sen gerçek bir Meryem olmayı başarabilseydin,
Zamanı geldiğinde,
Hiç beklemediğin bir anda,
İsa’yı buluverecektin yanında…

Fatıma Neşe Tuna

 

 

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu