İslam Dünyası

Mescid-i Aksa Müslümanlar İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Kudüs’teki Mescid-i Aksa, Müslümanlar için yeryüzünde bulunan en kutsal üçüncü mekândır. İslâmda o kadar mukaddestir ki, Kur’an’da bahsedilmektedir.

Onun dünya Müslümanlarına neden bu kadar önemli olduğuna dair kısa bir liste hazırladık;

1. Mekke ve Medine’deki iki kutsal mekândan sonra en mukaddes 3. beldedir.

2. Yeryüzünde inşâ edilen 2. mesciddir, Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’dan 40 yıl sonra inşâ edilmiştir.

Ebu Zer (ra) diyor ki, “Resulullah (sav) Efendimize; “yeryüzünde inşa edilen ilk mescidin hangisi olduğunu sordum, “Mescid-i Haram” diye cevap buyurdu. “Sonra hangisi?” diye sordum, “Mescid-i Aksa” diye cevap buyurdu. Ben, “ İkisi arasındaki süre ne kadardır?” diye sordum. Şöyle buyurdular: “Kırk yıl” sonra da Peygamber (sav), “ Ey Ebu Zer! Bütün yeryüzü senin için mescittir. Nerede namaz vaktine girersen orada namazını kıl. Namazın fazileti, vaktinde kılınmasındadır” buyurdu.” (Buhari, Enbiya, 60/40; Müslim, Mesacid, 1-2; İbn Mace, Mesacid, 4/7.)

3. İslâm’ın ilk kıblesidir.

Mekke’deki Mescid-i Haram kıble tayin edilinceye kadar Allah, Müslümanlara namazlarını Kudüsteki Mescid-i Aksa’ya doğru kılmalarını emretmiştir.

“(Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.” (Bakara, 2/144)

4. Hz. Muhammed (ﷺ), Müslümanlara bu mescidi ziyaret edip namaz kılmalarını tavsiye etmiştir.

Ebû Hüreyre (ra), Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “Yolculuk ancak şu üç Mescitten birisine ibadet için olur. Benim şu Mescidime, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya”. (Müslim, Hac, 15/ 415,511.512. Buhari, Mescid-i Mekke,1. Savm 67, )

5. Mescid-i Aksa’da kılınan namaz büyük rahmete vesile olur ve diğer yerlerde kılınan namazlardan elli bin kat daha faziletlidir.

“Bir adamın kendi evinde kıldığı namaza bir namaz sevabı verilir. Oturduğu beldenin sakinlerinin devam ettikleri camide kıldığı namaz yirmi beş kat sevap verilir. Cuma namazının kılındığı camide kıldığı namaza beş yüz kat sevap verilir. Mescid-i Aksa’da kıldığı namaza elli bin kat sevap verilir. Benim Mescidimde kıldığı namaza elli bin kat sevap verilir. Mescid-i Haram’da kıldığı namaza ise yüz bin kat sevap verilir.” (İbn Mace, İkametu’s-Selah, 5/ 198. Ahmet b.Hanbel,2/ 16, 68.)

6. O mucizevi gece yolculuğunda (İsrâ ve Mirâç Mucizesi) Peygamberimiz’in (ﷺ) ulaştırıldığı yerdir.

Hz. Muhammed (ﷺ), o gecede Mekke’den Mescid-i Aksa’ya, oradan da semavat’a yükseltilmiştir.

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsrâ, 17/1)

7. Hz. Muhammed’in (ﷺ) gelip geçen tüm Peygamberlere cemaat ile namaz kıldırdığı, daha sonra semavat’a yükseltilip Allah’tan günde 5 defa kılınacak olan namaz emrini aldığı müstesna mekândır.

8. Birçok Peygamberin ve sahabenin kabrinin orada olduğuna inanılmaktadır, ki onlara; Hz. İbrahim, Hz. Yakub, Hz. İshak ve Efendimiz’e (ﷺ) yakın birçok sahabe dahildir.

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu