İlham VerenlerMultimedyaVideo

Süfyan es Sevri – Ali Hammuda

Rasulullah sallallahu aleyhi vessellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Ümmetimin en hayırlısı benim asrımda olanlardır. Sonra onları takip edenler gelir. Sonra da onları takip edenler gelir.” (Buhârî, Sahîh, “Kitâbu Fezâilu’s-Sahabe/Fazâili Eshabi’n-Nebiy” 61/29-1 (3650)) Ümmetimizin yetiştirdiği birçok örnek nesil ile sayısız örnek şahsiyetlere sahibiz. Örnek alınacak insanların olmasının ve onları tanımanın büyük önem arz ettiği bu çağda, bu örnek şahsiyetleri tanımamız çok önemli. Süfyan es Sevri rahimehullah da onlardan biri. Dedesi Mesrûk, Cemel Vak‘ası’nda Ali r.a’ın saflarında savaşmış ve şehid olmuştur. Genç tâbiîn kuşağından olan babası Saîd ise, Kütüb-i Sitte’de rivayetleri bulunan güvenilir bir muhaddistir. Annesi de hadis rivayet eden, ilim ve takvâ sahibi bir hanım olup ilim öğrenmeye teşvik için Süfyan es Sevri rahimehullah’a verdiği öğütle meşhurdur.

Ali Hammuda da birçok alim ve salih insan tarafından takvası, zühdü ve salih kişiliği ile anılan Süfyan es Sevri’yi ve hayatından birkaç kesiti anlatıyor bu dersinde.

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu