Dualar ve Zikirlerİslam

Teşrik Tekbirleri Nedir?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Teşrik tekbirleri fakîhlerin çoğuna göre vacibtir.
Arafe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayalım.

Teşrik tekbiri: اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ

“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd”

Teşrik Tekbirleri

Arafe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını muteâkib birer defa;

اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ
“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd”
diye tekbir getirilir ki, buna “teşrîk tekbiri” denir.
Anlamı şöyledir: “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”.

Tekbirlerin bu şekli Ali ve Abdullah b. Mes’ûd (r. anhumâ)’ya dayanır.
Tekbirlerin 23 vakit okunması Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’e göredir. Fetvâ da buna göre verilmiştir. Ebû Hanîfe’ye göre, teşrîk tekbirleri arafe günü sabah vaktinden, bayramın ilk günü ikindi vaktine kadar olan 8 vakit farz namazlarının arkasından getirilir.
Teşrik tekbirleri fakîhlerin çoğuna göre, namaz kılmakla mükellef herkes için vâcibtir. Sünnettir diyenler de vardır. Teşrik tekbirleri günlerinde namazı kazaya kalan bir kimse, bu namazları yine teşrik günlerinde kılarsa tekbirleri de kaza eder. Teşrik günlerinden sonra kıldığında ise, teşrik tekbirlerinin kazâsı gerekmez.
Erkek, kadın, misafir, mukîm, her mukellefe vacibtir. Kadınlar teşrik tekbirlerini gizli olarak getirirler.
Arafe gününün sabahının farz namazını kılımıyla başlar, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazı farzının kılımıyla biter.
Toplam 23 vakit farz namaz arkasından teşrik tedbirleri getirmek herkese vacibtir
Tekbirler farz namazın selamdan hemen sonra olarak bir defa söylenerek yerine getirilir

Abdullah b. Mes’ud (r.anh): Teşrik günlerinde (Kurban bayramı günlerinde):
“Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi’lhamd” diye tekbir getirirdi.(İbni Ebi Şeybe Sahih senedle rivayet etti.)

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİNDE GETİRİLEN TEKBİRLERİN HÜKMÜ

İmam Ebu Hanife’ye göre şehirlerde ve yolculukta olmayan erkekler tarafından cemâatle kılınan farz namazların bitiminde arafe gününün sabah namazından bayramın birinci günü ikindi namazının sonuna kadar olan sekiz vakitte birer defa tekbirleri getirmek vacibtir.
Abdullah b. Mes’ud’un arefe gününün sabah namazından bayramın birinci günü ikindi namazına kadar tekbir getirdiği rivayet edildi.
(Taberâni ve İbn Ebu Şeybe Sahih senedle rivayet ettiler.)

Ali (r.anh)’nun şöyle dediği rivayet edildi:
-“Cuma namazı, Kurban bayramı günlerinde getirilen tekbirler ve Ramadan ile Kurban bayramı namazları kalabalık şehirlere mahsustur.”
(Beyhaki, Abdurrazzak’ın Musannefinde rivayet etti.) El Hafız “El-Diraye” kitabında senedi Sahih dedi)

*  İmameyne göre, arafe gününün sabahından bayramın dördüncü gününün ikindisine kadar olan 23 vakitte tekbirleri söylemek, ister cemâatle, ister tek kılınsın; kadın, erkek, şehirli, köylü, mukim ve yolcu olan herkese vacibtir.
* Ali (r.anh)’nun arefe gününün sabahından bayramın dördüncü gününün ikindisine kadar ve bu günün ikindisinden sonra tekbir getirdiği rivayet edildi.
(Hakim, İbni Ebi Şeybe “Musannef’inde” Sahih senedle rivayet ettiler.)

Rasulullah (s.a.v.) arafe gününün sabahından bayramın dördüncü gününün ikindisine kadar farz namazından sonra tekbir getirirdi. (Dâra Kutni)

“Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyiniz” (Taberani)

* Vacib oluşunun delili:
‘Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
“Allah’ı belirli günlerde zikredin. Kim iki gün içinde acele edib dönerse, ona bir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da bir günah yoktur.” (Bakara: 203)

* Ayetteki “Allah’ı belirli günlerde zikredin”den maksat Kurban bayramı günlerinde getirilen tekbirdir.

 

Benze Yazılar

Bir Yorum

  1. Bu blogu ve paylasilanlari cok seviyorum ve faydalaniyorum. Allah razi olsun kardeslerim 🙂

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu