Davet - TebliğDökümanlar

Genel Eğitim Programı

Açıklamalar:

Aşağıdaki listede, Müslüman bir ailenin evinde yahut bir dernek veya camide, erkekler-kadınlar ve gençlerin kendi aralarında yapılabilecekleri “İslami Bir Sohbet” için, konu başlıkları sınıflandırılmış ve anlatıcının baştan sonuna kadar kolayca takip edebileceği nitelikte seçilmiş, bazı eserler yer almaktadır.

Kendisinden ders işlenebilecek eserler, katılımcıların ilmi birikimlerine göre; “başlangıç”, “orta” ve “ileri” olarak sınıflandırılmış, her bir eserin müellifi, yayınevi ve hakkında yeterli bir bilgiye ulaşılabilecek link ilave edilmiş, ayrıca muhtemel ders süresi ve adedi de not alınmış bulunmaktadır.

Listeden azami derecede istifade etmek isteyen kimseler; önce hangi seviyede olduklarını gözetmeli, ardından ilgili seviyedeki eserlerden birini veya bir kaçını seçmeli ve son olarak, yıllık, haftalık veya günlük ders programını belirlemelidir inşaallah…

Eserler arasında birbirine benzer nitelikte olanlar mevcuttur; bu sebeple verilen linklere muhakkak bakılmalı ve eserlerin içerikleri hakkında bir ön bilgi edinilmelidir.

Buradaki eserler haricinde başka daha pek çok kıymetli eser mevcut olsa da, tarafımızdan henüz tecrübe edilmediği için, listeye alınamamıştır. Muhtemeldir ki, süreç içerisinde listede bir takım değişiklikler olabilir.

Nihai maksadımız, İslam bilgisinin ve uygulamasının artması ve yaygınlaşmasına vesile olmaktır. Rabbim salih amellerimizi katında makbul eylesin.

Emre İlsever

 

A. Başlangıç Seviyesindekiler İçin:

1. İSLAM DİNİ: İTİKAT-İBADET-AHLAK; Ahmet Hamdi Akseki, DİB Yay. 288 sf. (Baskısı bitmiş!); link. Muhtemel süre: 30 dk. x 30 ders.

2. CUMA KONUŞMALARI; Ebu Ala el-Mevdudi, İnkilab Yay. 240 sf. link. Muhtemel süre: 30 dk. x 28 ders.

3. HANIMLARA ÖZEL İLMİHAL & HANIMLARA ÖZEL FETVALAR (iki kitap); Faruk Beşer, Nun Yay. 304 sf. & 404 sf. link1 & link2. Muhtemel süre: 15 dk. x 20 ders.

4. DELİLLERİYLE İSLAM İLMİHALİ: İNANÇ-İBADET-GÜNLÜK HAYAT; Hamdi Döndüren, Erkam Yay. 928 sf. (Baskısı bitmiş!); link. Muhtemel süre: 30 dk. x 45 ders.

5. EFENDİMİZDEN HAYAT ÖLÇÜLERİ – 250 HADİS TERCÜME ve ŞERHİ; Murat Kaya, Altınoluk Yay. 592 sf, tek cilt; link. Muhtemel süre: 15 dk. x 60 ders.

6. RAHMET PEYGAMBERİ; Ebu Hasen Ali en-Nedvi, İz Yay. 456 sf. 2012. (Baskısı bitmiş!) link. Muhtemel süre: 15 dk. x 25 ders.

7. MUHTASAR BEYDAVİ TEFSİRİ; Kadı Beydavi, (şerh: Şadi Eren), Işık Yay. 2328 sf. 3 cilt. link. Muhtemel süre: 30 dk. x 442 ders.
8. PEYGAMBERİMİZİN ŞEMAİLİ; Ali Yardım, Damla Yay. 560 sf. tek cilt; link. Muhtemel süre: 15 dk. x 56 ders.

9. HADİSLERLE İLİM ve HİKMET; İmam İbn Recep el-Hanbeli, Semerkand Yay. 1920 sf. 3 cilt; link. Muhtemel süre: 30 dk. x 50 ders.

10. PRATİK AKAİD DERSLERİ; Heyet, ÜmmülKura Yay. 238 sf. link. Muhtemel süre: 15 dk. x 50 ders.

 

B. Orta Seviyedekiler İçin:

11. AHLAK DERSLERİ: AHLAK İLMİ VE İSLAM AHLAKI; Ahmet Hamdi Akseki, Yasin Yay. (Baskısı bitmiş); link. Muhtemel süre: 30 dk. x 22 ders.

12. ŞERH-İ RİYAZU’S-SALİHİN; İmam Nevevi, (şarih: el-Useymin), Guraba Yay. 3149 sf. 5 cilt;link. Muhtemel süre: 45 dk. x 200 ders.

13. KUR’AN’A ve SÜNNETE GÖRE MÜSLÜMAN KADININ ŞAHSİYETİ; Muhammed Ali Haşimi,  Risale Yay. 460 sf. link. Muhtemel süre: 30 dk x 15 ders.

14. İSLAM İNANCININ TEMELLERİ: AKAİD; İmam Nesefi, Bayrak Yay. 218 sf. 2011. link. Muhtemel süre: 30 dk. x 10 ders.

15. PEYGAMBERLER TARİHİ; M. Asım Köksal, TDV Yay. 750 sf. 2 cilt. link. Muhtemel süre: 45 dk. x 35 ders.

16. KUR’AN-I KERİMİN HADİSLERLE TEFSİRİ – MUHTASAR; İbn Kesir, Sağlam Yay. 6 cilt. 2009. link. Muhtemel süre: 60 dk. x 200 ders.

17.  HANIM SAHABELER ANSİKLOPEDİSİ; Hilal Kara & Abdullah Kara, 415 sf. Tek Cilt. Nesil Yay. link. Muhtemel süre: 15 dk. x 50 ders.

18. AHKAM TEFSİRİ; Muhammed Ali Sabunî, Şamil Yay. 1032 sf. 2 Cilt. link. Muhtemel süre: 15 dk x 70 ders.

19. İSLAM & SOSYAL ve AHLAKİ HAYAT (İki Kitap); Said Havva, 352 sf. & 505 sf. Yenda Yay. link1 &link2. Muhtemel süre: 30 dk. x 30 ders.

20. KONULARINA GÖRE KUR’AN – SİSTEMATİK KUR’AN FİHRİSTİ; Ömer Özsoy & İlhami Güler, Fecr Yay. 816 sf. Tek Cilt. link. Muhtemel süre: 45 dk x 60 ders.

C. İleri Seviyedekiler İçin:

21. BÜYÜK HADİS KÜLLİYATI – CEM’UL-FEVAİD; Rudani, İz Yay. 1827 sf. 3 cilt. 2010. link. Muhtemel süre: 60 dk x 200 ders.

22. İSLAM DÜŞÜNCE REHBERİ – HÜCCETULLAHİ’L-BALİĞA; Veliyullah Dihlevi, İz Yay. 1406 sf. 2 cilt. 2012. link. Muhtemel süre: 45 dk. x 100 ders.

23. KELİMELER KAVRAMLAR; Yusuf Kerimoğlu, İnkilab Yay. 448 sf. 2004; link. Muhtemel süre: 15 dk. x 91 ders.

24. YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ; Şinasi Gündüz, TDV Yay. 605 sf. Tek Cilt. (Baskısı bitmiş!), link. Muhtemel süre: 35 dk x 27 ders.
25. NÜZUL SIRASINA GÖRE KUR’AN TEFSİRİ; İzzet Derveze, Ekin Yay. 7 Cilt. link. Muhtemel süre: 60 dk x 200 ders.

26. İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ; M. M. Şerif, İnsan Yay. 1746 sf. 4 Cilt. link. Muhtemel süre: 60 dk x 80 ders.

27. EL-AKİDETÜ’T-TAHAVİYYE ve ŞERHİ; Ali b. Ebi’l-İzz el-Hanefi, Guraba Yay. 664 sf. Tek Cilt. link. Muhtemel süre: 15 dk. x 114 ders.

28. MÜTEVATİR HADİSLER; Kettani, Karınca Yay. 575 sf. Tek Cilt. (Baskısı bitmiş!), link. Muhtemel süre: 30 dk x 32 ders.

29. RİSALELER; Hasan el-Benna, Nida Yay. 672 sf. Tek cilt. link. Muhtemel süre: 30 dk. x 30 ders.

30. İLAHİ KANUNLARIN HİKMETLERİ; Abdülkerim Zeydan, İhtar Yay. 376 sf. (Baskısı bitmiş!), link. Muhtemel süre: 45 dk. x 17 ders.

NOT: Baskısı bitmiş olan eserleri yine de yazmamızın sebebi, bazen elde veya yakın-ulaşılabilir bir yerde olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, satın alınabilecek noktaları, link adreslerinde vermeye çalıştım.

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu