Davet - TebliğDavet Materyalleri

Ayetlerle Tebliğ Mektubu

Geçen ay düzenlemiş olduğumuz Ayetlerle Davet Mektubu yarışmamız için biz de 2 sayfalık bir mektup hazırladık. (Dereceye giren kardeşlerimizin yazısına buradan erişebilirsiniz.)

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla..

İnsan önceden hiçbir şey değilken gerçekten onu yaratmış olduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu? (19/67) Öyleyse insan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın. (86/5)
Söyleyin akıttığınız meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz mi yaratmaktayız. (56/59)
Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik. (7/11
Sizi biz yarattık, tasdik etmeniz gerekmez mi? (56/57)
O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (67/3)

Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmaksızın yaratmış, sizi sallar diye yeryüzüne sabit dağlar koymuş ve orada her türlü canlıyı yaymıştır. Gökten su indirip orada her hoş çiftten yetiştirmişizdir. İşte bu Allah’ın yarattığıdır. Ondan başkasının ne yarattığını bana gösterin! (31/10-11)
Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah onların nitelendirmelerinden yücedir. (2/117)
Sizin tanrınız (ilahınız) ancak kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır. (20/18)

Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. (44/38)
Allah gökleri ve yeri bir amaç için yaratmıştır. (45/22)
İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? (75/36)
Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (51/56)
O ki hanginizi daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. (67/2)

Andolsun ki biz Allah’a kulluk edin ve tağuttan sakının diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. (16/36)
Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir. (4/165)
Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Rasul gönderdik. (2/151)
Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir.
O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz. (3/144)

Ey İnsanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olana bir şifa, inananlara bir rahmet ve öğüt gelmiştir. (10/57)
Şüphesiz Kur’an Alemlerin Rabbinin indirmesidir. (26/192)
Bu Kur’an en doğru yola iletir ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir ödül olduğunu ve ahirete inanmayanlara acı bir azap hazırladığımızı müjdeler. (17/9-10)

İnananlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer ve Allah’ın ayetleri kendilerine okunduğunda imanlarını artırır; Onlar Rablerine güvenirler. Onlar namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan verirler. İşte gerçekten inanmış olanlar bunlardır. Rablerinin katında onlar için dereceler, bağışlanma ve bol bol rızık vardır. (8/2-4)
Kendine okunan Allah’ın ayetlerini dinleyip, sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta direnen, pek yalancı ve günahkar kişinin vay haline. Ona can yakıcı bir azabı müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde onu alaya alır. İşte bunlara alçaltıcı bir azap vardır. Ve ardından da cehennem vardır. Kazandıkları şeylerde Allah’ı bırakıp edindikleri dostlarda onlara bir fayda vermez. Büyük azap onlaradır. (45/7-10)

Allah ile beraber başka ilahlar edinme, yoksa kınanmış ve kendi başına (yapayalnız ve yardımcısız) bırakılmış olursun. (17/22)
Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere kulluk ederler. Bunlar Allah katında bizim aracılarımızdır derler. De ki: Göklerde ve yerde Allah’ın bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koşmalarından yücedir ve uludur. (10/18)

Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah’a inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. (2/256)
Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuştur. (72/15)
Doğru sözlü iseniz (söyleyin) bu tehdit ne zaman (gerçekleşecek) derler. (34/29)

Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayandığı zaman, ve: “Kurtaracak kimdir?” denir. (Can çekişen) bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar. Ve bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur. İşte o, (Peygamber’in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. (75/ 26-32)
O ki en büyük ateşe girecektir. (87/12)
O gün günahkarların zincire vurulduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini ateş bürümektedir. (14/49-50)
Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindeki organları ve derileri eritilecektir. (22/19-20)
Izdıraptan dolayı oradan her çıkmayı istediklerinde oraya geri döndürülürler. Ve “tadın bu yakıcı azabı” denilir. (22/22)

Bu dünyada iken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır.Yoksa Allah kullarına zulmetmez. (3/182)
Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. (75/22)
İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: “Alın kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. (69/19-20)
Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır.(50/31)
Rablerine saygılı olanlara altlarından ırmaklar akan üst üste bina edilmiş köşkler vardır. (39/20) (Onların mükafatı) içine girecekleri Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbise ipektir. (35/33)
Allah’tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. (9/72)

Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut,O da senden hoşnut olarak Rabbine dön, (seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir! (89/27-30)

Bir Yorum

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu