Kitap

Rasulullah’ın (s.a.v) Doğumundan Günümüze İslam Tarihi

“Tarih, geçmişin bilgisi değildir. Aslında tarih, içinde yaşanılan zamanın ve geleceğin bilgisidir. Uzun süre ayakta kalabilen bir millet; geçmişini iyi kavrayabilecek, içinde yaşadığı zamanı açıklayabilecek ve geleceği ile ilgili öngörülerde bulunabilecek tarihi vicdana sahip bir millettir.”
Dr. Abdulazim Mahmud ed- Diyb

Halid b. Velid’den Sad ibn Vakkas’a, Ubeyde b. Cerrah’tan Müsenna bin Haris’e, Hz. Ebubekir’den Hz. Ömer’e… Tarih, iman eden ilk neslin gösterdiği kahramanlıkları başka hiç bir yerde yazmamıştır. Lakin onların isimlerini ve hayat hikayelerini bilen kişi sayımız ne kadar azdır! Bu değerli kişilerin hayat hikayelerini iyi öğrenip nesillerimize de iyi öğretmeliyiz.
Kahramanlıklarla dolu bu şanlı tarihimizi akıcı üslubu ile anlatan bu eseri genç kardeşlerimin mutlaka okumasını tavsiye ederim.

Rasulullah’ın (s.a.v) Doğumundan Günümüze
İSLAM TARİHİ
İslam Araştırmaları Komisyonu
Gözden geçiren ve Türkçe takdim: Ahmet Ağırakça
Beka Yayınları

***

Tarih, yalnızca anlatılan hikâyelerden ibaret olmadığı gibi, tarihi olayların kaydedilmesi de değildir. Tarih, ibret almak ve eğitim için öğrenilir. Diğer bir deyişle nesillerin eğitimi için… “şimdi onlara bu olayları anlat, umulur ki düşünürler.” Yeryüzündeki tüm milletler; tarihi, terbiyeyi içeren ve eğitim gibi önemli bir görevi yerine getirire milleti şekillendiren derslerden saymaktadır. Burada kastedilen, okuyan kimsede belirli bir etki meydana getirmek için taraflı bir bakışla ele alarak İslam tarihini tersyüz etmek değildir. Müslümanların duraklama ve hezimetlerini görmezden gelerek, sadece şerefli kimselerin ve kahramanların hayatlarını ortaya koymakta değildir. Zaten tarihten beklenen bu değildir. Aksine tarih okumanın en büyük faydası, yükselme ve çöküş dönemlerinde ümmetin durumunu ve bu dönemlerde hiç kimseye iltimas geçmeden, hiç kimse sebebiyle gidişatından sapmada, rabbani kanunlara boyun eğişini öğrenmektir.

Arka kapak yazısı:

Bu eser, Rasûlullah (s.a.v)’in doğumundan günümüze, İslâm tarihi alanına yeni yeni ilgi duymakta olan genç nesillerden, bu alanda yoğunlaşmış araştırmacılara kadar , toplumun geniş katmanlarının eğitim faaliyetine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

İslâm dünyasının en köklü eğitim kurumlarından olan Mısır’daki el-Ezher üniversitesi bünyesindeki değerli ilim adamları gözetiminde tamamlanan bu İslam tarihi, “İslam araştırmaları komisyonu” olarak adlandırılan geniş ve şekçin bir ekip çalışmasının ürünüdür.

Kitap, bilgi vermenin yanında İslam dünyasına musallat olan batılı sömürgeci zihniyeti teşhir ederek, bu anlamda genç nesilerin şuurlaşmasına da önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu