KitapYazılar

Ayın Kitabı: Tevhidin Hakikati – Yusuf el-Karadavi

Bu ay genç kardeşlerimize Yusuf el- Karadavi’nin “Tevhidin Hakikati” adlı eserini tavsiye ediyoruz. Kitap hem kısa hem de akidevi olarak bilmemiz gereken önemli hususları içeriyor. Kitaptan sizler için kısa bir özet çıkardık;

İnsanın da içinde bulunduğu şu kainatı, tefekkür eden kişi ondan kendisini yüce Allah’a götürecek dört önemli delil bulunduğunu görecektir. Bu deliller: yaratılış, eşitlik, mükemmellik ve hidayet delilleridir.
Mükemmellik delili: “Rahman olan Allah’ın yarattıklarında hiç bir uygunsuzluk göremezsin.” (Mülk Suresi, 3)
Takdir: Bütün varlıkların uygun zamanda, uygun mekanda belli bir ölçü, belli bir düzen ve belli bir hesaba göre yaratılmasına denir. Yaratılan bu varlıklar kendilerine yakın veya uzak olan büyün varlıklarla uyum içinde olup görevi ce yaratılış gayesi doğrultusunda hareket ederler.

Hidayet delili: Kainatta bulunan her varlık görevini en iyi şekilde yerine getirecek durumda yaratılmış, yaratılış gayesine uygun olarak yönlendirilmiştir.

* Allah ile İnsan Arasındaki Perdeler
1- Hissiyatı Aşamamak: Beş duyu organıyla görmek isterler.
2- Gaflet
3- Taklid: Nefislerinin yularını toplumun eline vererek zillet içinde köle gibi yaşarlar. Toplum neye inanıyorsa, bunlarda ona inanır. “Biz atalarımızdan gördüğümüze tabi oluruz.”
4- Gurur: Bunlar anlamak için değil karıştırmak için, ikna olmak için değil galib gelmek için mücadele ederler.
****

İlah: Kalbin severek ilah edindiği, sıkıntı anında kendisine sığındığı, işlerinde ona dua ettiği, güvenip dayandığı, zikri ile tatmin olduğu, sevgisi ile huzur bulduğu zattır.

Tevhid ne ile gerçekleşir:
1- Allah’a samimiyetle ibadet etmek.
2- Bütün tağutları inkar edip, kulluk ettiği bütün putlardan ve Allah’ın emri dışındaki bütün dostluklardan uzaklaşmak.
3- Şirkin her çeşidinden sakınmak.

Tağut: Haddi aşan anlamındadır. Hz. Ömer: “Tağut Şeytandır.”
İmam Malik: “Allah’ın dışında ibadet edilen şeylerin hepsi tağuttur.”
İbn Kayyim: “İnsanın haddi aşarak ibadet ettiği, tabi olduğu, itaat ettiği her varlıpa tağut denir.

Sakınmamız Gereken Küçük Şirkten Bazıları:
1- Allah’tan başkasına yemin etmek
2- Nazarlık takmak
3- Sihir
4- Kehanet ve Arafet
5- Allah’tan başkası adına adak adamak
6- Allah’tan başkası adına kesilen kurbanlar
7- Uğursuzluk inancı

Allah şirke götüren kapıları kapar:
– Allah’ın nebisine saygıda aşırılık
– Salih kullar hakkında saygıda aşırılık
– Kabirlere tazim
– Ağaç ve taşlarla teberrük

Tevhidin Hakikati
Yusuf el-Karadavi
84 Sayfa
Özgün Yayıncılık
 

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu