Davet - TebliğDökümanlar

Müslüman Gencin Eğitim ProgramıMüslüman Gencin Eğitim Programı

1. Tüm vakit namazlarını cemaatle (cami, yurt veya ev halkıyla) birlikte kılmaya özen göstermek. [Cemaatle kılmak için en az 2 kişinin olması yeterlidir.]
2. Sabah namazlarından sonra (toplu veya bireysel olarak) en az 1-2 sayfa Kur’an-ı Kerim ve mealini okumak. [Bunun için şu yayınevlerinin meallerinden biri tercih edilmelidir: Hayrat Vakfı Yay. (Heyet çevirisi); Diyanet Vakfı Yay. (Heyet çevirisi); Server İletişim (Feyzu’l-Furkan-Hasan Tahsin Feyizli); Define Yay. (Ali Ünal); Armağan Yay. (Mahmut Kısa); İşaret Yay. (Elmalılı H. Yazır-Ertuğrul Özalp); Gerçek Hayat (Elmalılı H. Yazır-Cüdane Cündioğlu); Risale Yay. (Hasan Basri Çantay); Cantaş Yay. (Mahmut Toptaş)]
3. Yatsı namazlarından sonra (toplu olarak) şerhli bir hadis kitabından -açıklamasıyla birlikte- birkaç hadis-i şerif okumak. [Bunun için şu hadis kitaplarından biri okunmalıdır:Riyazu’s-Salihin-İmam Nevevi (Konya Kitapçılık veya Kahraman Yay.); Hadislerle Amellerin Fazileti-Hafız Dimyati (Risale Yay.); Tergib ve Terhib-İmam Münziri (Huzur Yay.); Mütevatir Hadisler-Kettanî (Polen Yay.); Sahih-i Buhari-Abdullah Fevzi Kocaer (Hüner Yay.); Sahih-i Müslim-Abdullah Fevzi Kocaer (Hüner Yay.)]
4. Haftada en az bir tane İslamî genel sohbete iştirak etmek, talebe olarak katılmak. [Sohbeti veren ve düzenleyen kişinin ehl-i sünnet itikadına sahip olması yeterli ve mühimdir!]
5. Haftada bir defa, 15 ile 30 dakika aralığında, ev ahalisinin sırasıyla, seçilen bir kitaptan “tefsir” (Kadı Beydavi, Selsebil Yay.), “esmau’l-hüsna” (Esmaü’l-Hüsna, Polen Yay.), “ilmihal” (Hamdi Döndüren, Erkam Yay.) veya “kavram” (Ali Ünal, Kur’an’da Temel Kavramlar) derslerinden birini yapması.
6. Her ay bir tane olmak üzere Rahle Dergisinden seçilen bir makaleyi okuyup ev ahalisiyle birlikte değerlendirmek. [Her ay hangi makalenin okunacağı, merkezden belirlenip bildirilecektir.]
7. Kur’an-ı Kerim’i düzgün bir şekilde okumayı öğrenmek, öğrenmiş olanların ise son cüzden itibaren kısa sureleri ezberlemesi, namazda okunan dua ve tesbihatın manalarını da ezberlenmek.
8. Ev tertibi ve temizliğine dikkat etmek; evde uyulacaklarla ilgili genel bir talimatname hazırlanmak ve evin panosuna asmak; zararlı içecek ve yiyeceklerden kaçınmak. [Bilhassa toz ve asitli içeceklerin alınmaması gerekir.]
9. Bireysel veya topluca günlük bir tesbih-zikir virdi edinmek. [Bunun için şu eserlerin en az birinden faydalanılmalıdır: Hasan el-Benna, “el-Me’surat” (Ravza Yay. ve Nida Yay.); İmam Nevevi, “el-Ezkar” (Kahraman Yay. ve Ravza Yay.); Said el-Kahtani, “Hısnu’l-Müslim” (Guraba Yay. ve Polen Yay.)]
10. Muhtasar Kitap Listesi başlığı altında yayınlanan eserleri, uygun görülen seneler içersinde okumak.

www.emreilsever.blogspot.com

Benze Yazılar

Bir Yorum

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu