Kitap

Rasûlullah’ın İslam’a Davet Metodu – Prof. Dr. Ahmet Önkal

Rabbimiz; “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?” (Fussilet, 33) ve “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân, 104) ayetleri başta olmak üzere, bir çok ayetinde biz Müslümanlara davet vazifesini yüklemiş ve bizleri “Allah’ın dinini yeryüzüne hakim kılma” noktasında çalışmakla görevlendirmiştir.
Bu davet vazifesi esnasında metot olarak dikkat edeceğimiz iki ana unsuru da bizlere iletmiş ve “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et…” (Nahl, 125) buyurarak, davetimiz esnasında en başta hikmeti gözetmemizi emretmiştir. Bu emir çerçevesinde Rasûlullah aleyhisselam’ın hayatını davet özelinde iyi bilmemiz ve günümüzün davetçileri olarak aynı metodları yahut günümüz şartlarına uygun olacak şekilde benzeri metodları takip etmek, uygulamak zorundayız.

Günümüz davetçileri; Rasûlullah aleyhisselam’ın hayatını, uyguladığı davet metodlarını çok iyi bilmek, hareket ve faaliyetlerini bu çerçevede kaynaklandırmak mecburiyetindedirler. Bu yüzden “Rasûlullah’ın İslam’a Davet Metodu”, üzerinde hassasiyetle durulması ve incelenmesi gereken önemli bir konudur. Elinizdeki eser, İslam’ın en eski kaynakları başta olmak üzere pek çok araştırma ve incelemeye müracaat edilerek hazırlanmıştır. Rasûlullah’ın peygamberlik hayatının her safhası İslam’a davet bakımından çalışmada ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bu daveti gerçekleştirmek için geçirilen safhalar, özellikle psikolojik ve sosyolojik taraflarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmış, nihayet İslam’a davet metodunun günümüzdeki çeşitli problemlerini ele almıştır. İlk baskısı 1981 yılında yayınlanan bu eser, Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından tertip edilen bir yarışmada ‘Jüri Özel Armağanı’na layık görülmüştür.

Bu dinin ilk muhatabı, ilk davetçisi, ilk önderi, ilk örneği olan Rasulullah aleyhisselam’ın davetinin nasıl olduğunu öğrenmek isteyen her davetçiye mutlaka tavsiye olunur.

Rasulüllah’ın İslam’a Davet Metodu

Prof.Dr. Ahmet Önkal

Kitap Dünyası Yayınevi
368 Sayfa

 

 

 

 

 

Yüksel Metin

Benze Yazılar

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu