Düşünce - Fikir

İslam Irkçılığı Nasıl Mağlup Etti?

İslam’ın Irkçılığa Çözüm Olmasının 6 Nedeni

Malcolm X bir keresinde, “Amerika’nın İslam’ı anlaması gerekiyor, çünkü O toplumdan ırkçılık problemini söküp atan tek dindir.” demişti.
İşin aslı, İslam toplumdaki ırkçılığı yok etmek için gerekli olan tüm anahtarlara sahiptir ve böyle bir ayrımcılığa asla mahal vermez. Bunun nasıl gerçekleştiğini merak ediyorsanız, açıklamama izin verin.

İslam Renk Körüdür

Başlangıç olarak, İslam bir insanın rengi ve ırkından dolayı üstünlük sağlayamayacağını öğretir. Aslında, farklı ırk ve kültürlere sahip olmamızın tek sebebi birbirimizi tanıyıp köprüler kurmamızı sağlamaktır. Allah’ın Kur’an’da açıkça bahsettiği gibi:

يَا أيَُّهَا الناَّسُ إنَِّا خَلَقْناَكُم ِّمن ذَكَرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَباَئِلَ لتِعََارفَوُا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِندَ اللهَِّ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللهََّ عَليِمٌ خَبِير

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”
Hucurat Suresi, 13.Ayet

Bu, böyle bir çeşitliliğin ayrımcılık değil de eğitim ve kültür amacıyla olduğunu gösterir.

Çeşitlilik Allah’ın Bir Mucizesidir

Tenimizin rengi ve kültürümüzün eşsiz özellikleri Allah’ın bize verdiği, doğarken kalıtım yoluyla kazandığımız özelliklerimizdir. Paylaştığımız farklılıklar aslında Allah’ın azametinin bir işareti ve Kur’an’da bahsedildiği gibi O’nun sonsuz yaratma gücünün bir yansımasıdır. Bu niteliklerimizle aslında kendi ihtişamımızı değil bizi Yaratanın ihtişamını, mükemmelliğini fark ediyor ve takdir ediyoruz.

Allah diyor ki:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَضِْ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنتَِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ ۚ إنَِّ فِي ذلَِٰكَ لآَيَاتٍ ِّللْعَالمِيِنَ

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.”
Rum Suresi,22. Ayet

Tüm İnsanoğlu Çamurdan Yaratıldı

İslam tüm insanların özünde aynı şeyden yaratıldığını öğretir, çamurdan. Bu nedenle, kültürlerimiz farklı olsa bile; eğer hepimiz aynı maddelerden meydana geliyorsak birimizin diğerinden üstün olduğunu düşünmesi mantıklı olmaz.

Ebu Musa’dan rivayet edildiği üzere: Allah’ın Elçisi, rahmet ve bereket onun üzerine olsun, buyurdular ki:

إنَِّ اللهََّ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبضَْةٍ قَبضََهَا مِنْ جَمِيعِ الأْرَضِْ فَجَاءَ بنَوُ آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأْرَضِْ فَجَاءَ مِِنهُْمْ الأْحَْمَرُ وَالأْبَيَْضُ وَالأْسَْوَدُ وَبيَْنَ ذلَكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالط ِّيَّبُ

“Allah, Adem’i yeryüzünün her tarafından alınan toprak örneklerinin birleşiminden yaratmıştır. Bu toprağın çeşitliliğinden dolayı da Âdem’in nesli değişik karakterler taşır.” Tirmizi

Erdem Ancak Dürüstlük ile Olur

Allah katında, tenimizin rengi ya da ırkımız bize herhangi bir ayrıcalık kazandırmaz. Bu farkı sağlayan sadece hareketlerimiz ve amellerimizdir.
Peygamberimiz (sav) Veda Hutbesi’nde beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstün olmadığını açıkça belirtmiştir. Farkı dürüstlüğümüz ile kazanmış oluruz.

يَا أيَُّهَا الناَّسُ ألَاَ إنَِّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإنَِّ أبََاكُمْ وَاحِدٌ ألَاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أعَْجَمِيٍّ ولَاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ولَاَ لأِحَْمَرَ عَلَىِ أسَْوَدَ ولَاَ أسَْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ إلاَّ بِالتقَّْوَى أبَلََّغْتُ

“Ey insanlar!
Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır.” El Müsned Ahmed

Hepimiz Allah’ın Kullarıyız

Her ne kadar farklı millet, kültür ve arka plana sahip olsak da tüm bunların üzerinde Müslüman karakterindeyiz ve bu bizlere Allah’ın kulları olduğumuzu dikte eder. Üstün bir ırk ya da kültür yoktur, hepimiz Allah’ın kullarıyız, eşitiz, ve hepimizin Allah’a ihtiyacı var.
Milliyetçilik Yasaklanmıştır

İslam’da ırkımız ve kültürümüz hakkında övünmek, başkalarını küçümsemek ve karalamak derecesine varıyorsa yasaklıdır. Rasulullah (sav) bizi kabileciliğin tehlikeleri hakkında uyardı ve şöyle belirtti: “Onun uğruna savaşan bizden değildir.”
Cübeyir bin Mut’im belirtiyor: Allah Rasulü, rahmet ve bereket O’nun üzerine olsun, şöyle söyledi:

لَيْسَ مِناَّ مَنْ دَعَا إلَِى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِناَّ مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِناَّ مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ

“Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir.” Ebu Davud

Daha önce bahsettiğimiz gibi, bir insanın üstünlüğünü belirleyen tek ölçüt onun doğruluk seviyesidir. Bu da hakkıyla sadece Allah tarafından belirlenebilir. İslam ırkçılığı mağlup eder ve bunu yalnızca uygulamaya koyarak toplumumuzdan silebiliriz.

One Path sitesinden alınarak “Genç Müslümanlar” ekibi tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

Benze Yazılar

Bir Yorum

  1. türkiye ırkçılık islamı kullanıyor ve nayık ki islam ırkçılığın bir parçası görülmeye başlandı.. hatta islam sanki belirli bir ırkın tekelindeymiş gibi ne yazık ki islamı kesim bu duruma zemin hazırladı..

Bir Cevap Yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu